Tištěné časopisy

casopisy

Časopis Česká oční optika

ceska ocni optikaJediný odborný moderní časopis oboru oční optika a optometrie v České republice a na Slovensku určený optikům, optometristům i laikům se zájmem o obor. Informace na téma vidění, poruchy zraku, kontaktní čočky, rozhovory s osobnostmi z oboru, články z praxe optika. Tento čtvrtletník vydáváme pro Společenstvo českých optiků a optometristů.

ISSN 1211-233X, registrační číslo
MK ČR E 8029

ZPRÁVY+informace ČKAIT

z+i ckaitČasopis pro autorizované inženýry a techniky – čtvrtletník pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Informace o práci Komory, odborné zajímavosti, odpovědi na dotazy z oblasti práva.

ISSN 1804-7025, registrační číslo
MK ČR E 15660

Časopis Stavebnictví

stavebnictviOdborný časopis vydávaný především pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Vychází v auditovaném nákladu 32 300 ks měsíčně, je určen odborným čtenářům – autorizovaným inženýrům a technikům, stavebním firmám, výrobcům stavebních hmot a materiálů, státní správě a odborným školám.
Odborné články se tematicky zaměřují na všechny druhy pozemních i inženýrských konstrukcí, jejich navrhování a realizaci, na právní a administrativní aspekty výstavby a také na stavební materiály a technologie.
Měsíčník pravidelně informuje o pozoruhodných stavbách, které byly oceněny v soutěži Stavba roku – předkládá jejich architektonická a stavebně technická řešení včetně jejich půdorysů, řezů a situací.
Zveřejňuje rovněž fotoreportáže, např. z výstavby mostů. Přináší také články o legislativních změnách a technických normách vztahujících se ke stavebnictví i rozhovory se zástupci oboru, z historie pak přibližuje činnost významných osobností minulosti z branže.
Každoroční prosincový speciál zveřejňuje ankety TOP STAV 100 a MID-TOP STAV – ekonomické výsledky stavebních firem i výrobců stavebních materiálů.
Měsíčník patří do Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR.

ISSN 1802-2030, registrační číslo MK ČR E 17014