Historie soutěže o zlatou medaili MSV Klikněte nahoru na letopočet.
bvv
Historie soutěže o zlatou medaili MSV Klikněte nahoru na letopočet.
bvv
Zjistěte více o vítězných výrobcích MSV. Čtěte více
bvv
Historie soutěže Zlaté medaile MSV Čtěte více

Zlaté medaile Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno

Někoho mohou vzpomínky na soutěž Zlaté medaile, tedy oceněné výrobky doby od roku 1964 dovést k nostalgii, někteří v nich mohou spatřovat přehlídku úspěchů minulých let. Brněnské veletrhy a výstavy nám organizací soutěže o Zlaté medaile MSV nabídli mnohem více. I když měla soutěž v průběhu let různou podobu i obsah, stala se nakonec přehlídkou invence českého průmyslu.
Prosíme čtenáře, aby vzali následující přehled především jako oslavu lidské práce a tvořivosti. V mnoha stovkách oceněných exponátu jsou ukryty světové unikáty, ale také balast, snaha něco předstírat veřejnosti a naplnit výrobní plán v onom podivném systému, jímž jsme byli obklopeni a drženi stranou od světa.

Je to oslava lidí, konstruktérů a mechaniků, kteří pokračovali v práci svých předchůdců a své znalosti předali dál. Kdo bude číst pozorně rychle zjistí, že naši dědové nám tu zanechali základy, na nichž stojí budova, jakkoliv poničená, průmyslu dodnes. A podíváte-li se na dobové fotografie zjistíte, že česká veřejnost měla vždy o mimořádné výrobky obrovský zájem. Brněnské výstaviště se stalo místem obdivu a zájmu veřejnosti o úspěchy průmyslu a soutěž Zlaté medaile MSV dodala vynikající marketingovou tečku. V technice nic nevzniká náhle, ze dne na den, ale systematicky, kontinuální prací, jež má zpravidla určen jasný cíl. A podílejí se na nich zkušení konstruktéři a vedle nich mladí lidé. Ostatně není náhodou, že vzpomínky každého dobrého, chcete-li geniálního konstruktéra, začínají u příkladného učitele, předchůdce. Na to jsme bohužel díky politické propagandě často zapomněli. V tomto přehledu najdete názvy podniků, které už neexistují. Z mnoha důvodů. Tak se tomu děje i ve světě, ale každý z nás na toto mizení může mít jiný názor, zvláště u nás, v zemi, která prodělala za posledních 100 let tolik převratných změn. Na jednotlivce i společnost až moc.
V této souvislosti je zajímavé ale i varující, že jeden z nejrespektovanějších německých ekonomů Thomas Straubhaar nedávno upozornil na zásadní omyly ekonomů posledních desítiletí zaměřených na finanční trhy a opuštění hodnot vynikajících výrobou. Zmínil, že Česko by mohlo navázat na svoji tradici, tedy po celé zemi rozmístěných vynikajících firem, jež jsou technologicky nedostižné pro laciné firmy Asie, což je ostatně ten nejdůležitější recept současného německého hospodářského úspěchu. Až se začtete do úspěchu československého textilního průmyslu, snadno pochopíte, jaká síla se skrývá v perfektním projektovém řízení, pokud se spojí úsilí více kolektivů více firem. V případě textilního strojírenství se taková spolupráce zdařila. Ale zatím se zřejmě nedá zopakovat. Bohužel. V současné době se nedaří skloubit práci výzkumných ústavů a průmyslu. Ale i zde je jedna výjimka, elektronové mikroskopy, jejich výroba byla tak perfektně připravena výzkumníky, že průmyslová produkce pak už nebyla potíž. Ve výčtu faktů a malých zamyšlení jsme se zaměřili i na automobilový průmysl, výrobu obráběcích strojů a letectví. Všechny mají společný záměr: cílevědomou podporu vlád a bankovních domů Masarykovy republiky, která přešla přes válečná léta až do období 50. let a dále.
Pokud Vás pohled do tohoto dokumentu donutí k zamyšlení, bude to nejlepší výsledek naší práce. Můžeme se zamyslet i nad tím, jaké osudy jsme připravili některým geniálním jedincům z řad konstruktérů mezi námi, kolik jsme jich před veřejností zatajili, kolik dokonce odměnili vězením a ponížením a nakolik vlastně dodnes chápeme cenu a hodnotu průmyslu pro naši společnost.
Průmyslové prostředí je tvůrčí a vytváří hodnoty z nichž žijeme a jsme díky nim posuzováni v zahraničí nejenom našimi bezprostředními sousedy, ale i za mořem. Tvořivá práce průmyslu v mezinárodním prostředí vytváří suverenitu státu. Nejsou to politici a jejich výroky, ale výrobky, jejichž životnost a společenská prospěšnost vytváří pověst té či jiné země. A proto se stát musí na rozvoji průmyslu s rozmyslem a výhledem do budoucnosti podílet. Průmysl je také korektním měřítkem vyspělosti státu a jeho úrovně vzdělání. To není návod k přehnané pýše, spíše důvod k zamyšlení, jak jsme s tímto bohatstvím, jež je představováno technickým a rukodělnými znalostmi a zkušenostmi předávanými po generace lidí, naložili. A jak s ním naložíme v budoucnosti.

/bal/

Výzva

Tento přehled zlatých medailí udělených od roku 1964 na Mezinárodních strojírenských veletrzích byl připraven z archivních materiálů. Technické možnosti pořadatelů a chyby v archivaci způsobily určité mezery v dokladech.

Na počátku udělování zlatých medailí nebyly například vítězné exponáty fotografovány a autoři tohoto přehledu byli nuceni použít dobové fotografie podobných výrobků. Veletrhy Brno Vám proto budou vděčny za každou kopii dobové fotografie oceněného výrobku, kterou možná schováváte doma, případě znáte příběh vzniku některého z oceněných exponátů, který stručně popíšete.

V takovém případě zašlete prosím kopii fotografie s popisem na e-mail: jerlebach@bvv.cz, případně poštou na adresu Veletrhy Brno, a.s., Jiří Erlebach, Výstaviště 1, 647 00 Brno.

Za zaslané podklady předem děkujeme

Redakce Historie zlatých medailí

První vyhlášení soutěže Zlatá medaile MSV Brno

V pondělí dne 14. září roku 1964 byly na brněnské radnici poprvé slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Zlatá medaile Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Předsedou komise byl prof.ing. dr. František Brabec, DrSc. z Vysokého učení technického v Praze. Ten ve svém projevu před udílením medailí sdělil, že se do soutěže přihlásilo 300 vystavovatelů, z toho 160 československých. Patnáctičlenná komise, složená převážně z vysokoškolských pracovníků musela vybrat jen 30 vítězů ve 12 oborových branžích.
Ve svém projevu zvláště zdůraznil toto přání: „ Na specializovaný strojírenský veletrh do Brna mohou přijet jen výrobci strojů a zařízení s nejdokonalejšími výrobky, které snesou jen nejpřísnější světové parametry. Mohu však ujistit, že československé exponáty mají sympatické možnosti a šance, protože řada z nich dosahuje opravdu světových parametrů a snese i to nejpřísnější srovnání. Tím, že soutěž není omezena jen na některé obory, které je nutné srovnávat, mohlo by se zdát, že máme srovnávat nesrovnatelné. Je však možné srovnávat exponáty co do jejich technické úrovně, kultury práce a společenské prospěšnosti.“
Myšlence na vyhlášení soutěže Zlatá medaili, která ostatně kopírovala již tehdy v zahraničí obvyklé soutěže i soutěž na světových výstavách EXPO, kde československé výrobky obstály, příkladem může být například elektronový mikroskop Tesly, kopírovací frézka s NC řízením naší koncepce, či tryskový stav Vladimíra Svatého, předcházely snahy některých pracovníků Ministerstva zahraničního obchodu a exportních organizací zdůraznit kvalitu vybraných výrobků pro dosažení lepších marketingových úspěchů.
Byla to iniciativa zapálených odborníků, kteří už v roce 1955, kdy rozhodlo tehdejší Ministerstvo zahraničního obchodu o otevření 1. výstavy československého strojírenství právě v Brně, oživili vzpomínky na úspěšnou výstavu Soudobé kultury Československa v roce 1928 a rozhodli se propagovat průmyslové výrobky, jež měly být původně představeny jen zahraničním zájemcům, i tisícům návštěvníků, jež hojně nově koncipovanou výstavu navštívili. Tehdejší pracovníci Brněnských výstav a veletrhů (BVV), museli nejdříve vyčistit zpustlé pavilony změněné ve skladiště a obnovit celý areál zničený válkou. V krátké době vytvořili nápaditou expozici, jíž vévodily výrobky těžkého strojírenství, zvláště energetiky. Byly zde ale i slavné výrobky průmyslu obráběcích strojů a textilního průmyslu. Skvělé výrobky zarámované do vzorně upraveného areálu plného květin úspěchem u veřejnosti zaskočily tehdejší politiky. Přišlo na 120 000 návštěvníků.
To byla ta nejlepší atmosféra k tomu, aby schopní lidé prosadili skvělé myšlenky, a tou byla například podpora výroby obráběcích strojů Josefem Štrosem. Byl prvním předsedou komise, jež měla vybrat skvělé výrobky a napomoci tak veřejnosti orientovat se v záplavě výrobků. V době, kdy svět objevoval NC, tedy numericky řízené obráběcí stroje, v Brně tehdejší výrobci TOS Kuřim a Kovosvit Sezimovo Ústí vystavovali kopírovací frézku vyrobenou ve spolupráci s Výzkumným ústavem obráběcích strojů Praha (VÚOSO). Ano, výzkumným ústavem, o němž současná Wikipedie píše, že po roce 1990, kdy došlo k jeho rozpuštění, se už nikdy nepodařilo dát dohromady tak skvělé kolektivy konstruktérů obráběcích strojů.
Už rok 1955 a další dva ročníky Výstav československého strojírenství ukázaly, že myšlenka ocenění vybraných výrobků, i když ještě ne oficiálních Zlatých medailí MSV, je vynikající. V tehdejších poměrech často uvolňovala ruce mnohým konstruktérům, jímž by jinak plánem svázané ruce neumožnily vytvořit nic výjimečného. Příkladem nad jiné budiž právě onen první NC obráběcí stroj, (jeho úspěšnější verze byla vystavena na světovém EXPO v roce 1967 v Montrealu) jež dokumentuje tvůrčí schopnosti konstruktérů. Někteří dosáhli po odchodu do zahraničí světové proslulosti, ti, jež setrvali, zůstali povětšinou anonymní. Výstavy československého strojírenství byly jen tři, v roce 1958 se nekonala výstava vůbec, zato rok poté, tedy v roce 1959, to byl již 1. mezinárodní strojírenský veletrh. I když první návrh, oživit tehdy 14 denní přehlídku, už i s mezinárodním obsazením, oceněním výrobků soutěží o zlatou medaili, se neprosadil, neboť organizátoři se obávali konkurence zahraničních výrobků, zahraniční vzory a úspěchy některých českých výrobků na nich prolomily obavy.
Proto se v zahajovacím projevu prvního předsedy komise udělující zlaté medaile, který byl prosloven před kompletní politickou reprezentací roku 1964, objevuje opatrné ujištění o světovosti československých výrobků. Prof. ing. Dr. František Brabec Dr.Sc. ostatně nelhal. Je skutečností, že pamětníci, třeba i stavitelé stánků, kteří rozbalovali dodané stroje do expozic, zaznamenali v areálu MSV desítky zahraničních průmyslových expertů, kteří potajmu, někteří i vleže, dokumentovali některé textilní stroje, jež tvořily velkou část expozice. Odlesk konstruktérské originality tryskových stavů poznamenal tehdy mysl nejednoho mladého technika. Kdo však mohl tehdy zveřejnit jméno Vladimíra Svatého, autora a realizátora této konstrukce, jež ovlivnila celosvětový textilní průmysl? On dostal za odměnu světového vynálezu nejprve vězení.
Vynálezci rotorového předení už dopadli lépe, stejně jako další, ale povětšinou anonymní konstruktéři. Režim, který oslavoval lidskou práci, na člověka dokonale zapomínal. O vysoké úrovni některých exponátů, například z oboru obráběcích strojů, je možné se dočíst ve vzpomínkách hlavních konstruktérů ale i prodejců, jimiž provázíme celkový přehled výsledků soutěže Zlatá medaile, udělených pro Mezinárodních strojírenských veletrzích od roku 1964 do roku 2012. Vzpomínky přinášejí však i první náznaky změn, které provázely československý průmysl v pozdějších letech, změn, z nichž mnohé byly neovlivnitelné, změn z nichž mnohé byly vyvolány rozdělením světa i změn způsobených chybami politiků. Příkladem největším budiž podcenění aplikované mikroelektroniky, jenž vyřadila na léta československé strojírenské výrobky z první řady elitních technických řešení.
Mnozí vystavovatelé pohlíželi na soutěž Zlatá medaile od počátku s velkým despektem. Nedokázali se přenést přes jisté politické zázemí soutěže i skutečnost, že léty byla zpoplatněna, i když výtěžek sloužil spíše k zabezpečení slavnostního aktu předávání ocenění. Z odstupem času však můžeme říci, že pro mnoho konstruktérů a dělníků od strojů byl takový slavnostní akt jediným veřejným oceněním jejich práce. Někdy dokonce i přímo na místě, jindy doma v kruhu svých kolegů.
Na druhé straně je faktem, že některé podniky cítily téměř jako povinnost přihlásit do každoroční soutěže nový, či alespoň inovovaný výrobek a účast v soutěži se tak stala příležitostí prosadit některé myšlenky, jež zvláště v pozdějších letech, poznamenaných neduhy plánovaného hospodářství, narážely na nechuť ke změnám a bariéru spokojenosti se stávajícím stavem plněním plánu.
Mimořádné je v této souvislosti představování nových osobních a nákladních vozů československého automobilového průmyslu, které byly jistě tím nejlepším odrazem současné úrovně průmyslu jako takového. Vyvrcholily představením vozu Škoda Favorit v roce 1987 a teprve čas a vzpomínky hlavního konstruktéra ing. Petra Hrdličky, syna zakladatele slávy vyhlášených konstrukcí Škoda Mladá Boleslav ing. Karla Hrdličky, osvětlily všechny neduhy doby: nechuť ke změnám léta zaběhané výroby na straně některých podniků, jež měly změnit sortiment, na straně druhé entusiasmus jiných podniků, i jednotlivců, dokonce z řad politiků. Stejný osud poznala i značka Jawa, která i v Brně slavila své premiéry za neutuchajícího zájmu veřejnosti.
Ostatně pojem entusiasmus musí nutně napadnout každého, kdo se začte do seznamu udělených medailí, nebo pohlédne na dobové snímky strojů a zařízení. Úspěšně se vzmáhající letecký průmysl, jež byl po II. světové válce zprvu zaměstnám výrobou pro vojenskou mašinerii bývalé SSSR, v Brně představil vlastně všechny své úspěšné konstrukce: letouny L 200, L 410, Zlíny řady 26 jež dobývaly trh akrobatických letadel, Albatros, L 39 Albatros, větroň Blaník, zemědělský letoun Z 37 řečný Čmelák. O textilním strojírenství se dodnes některým politikům jen zdá. V Brně byly představeny spalovací turbíny československé koncepce a výroby. Obráběcí stroje z TOS Kuřim, ZPS Gottwaldov, TOS Kulín či Varnsdorf, brusky, ozubárenské stroje. To vše bezesporu světové úrovně. I oko laikovo se mělo na co dívat. Bohužel, úloha historiků ve zhodnocení doby a následujícího období bude asi přetěžká.
Jeden z ředitelů BVV řekl v zahajovacím projevu veletrhu 80. let, že úroveň Mezinárodního strojírenského veletrhu vždy reflektuje celkový stav průmyslové výroby v naší zemi. Doslova řekl, že „ je barometrem“ ukazujícím v předstihu, jak na tom naše průmyslová výroba je. MSV byly opravdu největší exportní akcí československého a později českého průmyslu, i když doba, kdy se dlouho dopředu připravené kontrakty demonstrativně podepisovaly právě v průběhu veletrhu minuly. Dodnes však takovým barometrem je.
Byly však především setkáním konstruktérů, což dokládá růst a význam tzv. doprovodných programů. I když jsou dnes tato setkání nahrazována záplavou internetových informací, a dávno minula doba, kdy velké podniky vypravovaly celé autobusy dělníků, aby se podívali na nové stroje, osobní setkání konstruktéra se strojem a jeho tvůrcem je neoddělitelnou součástí každé výstavy. Zde i v zahraničí.
Zahraničí pak v nové době, kdy se naše ekonomika i průmysl otevřely světu nebývalou rychlostí, ovlivnilo i podobu soutěže Zlatá medaile MSV v Brně. Ukázalo se, že je naprosto nemožné hodnotit přihlášené výrobky jednak zpoplatněnou, ale především tak rozsáhlou soutěží. Vedení BVV se rozhodlo změnit soutěž spíše do podoby ocenění technické výjimečnosti, úspor energií a v době, kdy exportní úspěšnost je nejdůležitějším kritériem, i ocenění obchodního úspěchu.
A právě v tomto místě je nutné připomenout výrok o MSV jako barometru českého průmyslu, neboť přes všechnu podporu vedení BVV se neujala myšlenka expozice nových technických řešení a nápadů nabízených výzkumnými organizacemi tak, jak je to obvyklé například u našich velmi technicky zdatných sousedů, v Německu. Nemá smyslu, zde na tomto místě, rozebírat letitý neduh českého prostředí, nízkou výkonnost vývojové základny vysokých škol a výzkumných institucí ve vazbě na průmyslové prostředí, ale je to fakt, který měl v pravý čas varovat politickou reprezentaci před potížemi, které musejí nutně v budoucnosti nastat.
Pokud se čtenář tohoto přehledu úspěchů našeho, ale i průmyslu zemí, jež se Mezinárodních veletrhů v Brně zúčastnili, jen trochu začte, musí si určitě povšimnout závažného rozdílu v pojetí podpory průmyslové výroby Československa, tedy doby budování nezávislého státu a současné doby. Že nelze srovnávat dvě odlišné doby? Možná. Ale když odmyslíme vyřešení majetkových vztahů, jež bylo nutné napravit, rozdíl je očividný.
Ostatně, každý takový přehled úspěchů a neúspěchů, jaký máte před sebou, nutí i k zamyšlení. A myšlenka, zvláště dobrá myšlenka, to je to nejcennější, co může člověk společnosti předat.

/bal/

1958 - předvoj Tady to všechno začalo

Po neuvěřitelně dlouhých a složitých jednáních, do nichž byly zapojeny kromě výrobce i nejméně tři ministerstva a několik dalších podniků, které byly pověřený výrobou podpůrného lešení a pohonem, byla výroba Kaplanovy turbíny pro elektrárnu Orlík zařazena do výrobního plánu ČKD Blansko na rok 1957 s tím, že bude vystavena jak v Brně, tak především na světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu.

V obsáhlé dokumentaci o vývoji tohoto exponátu uloženého dnes v Moravském zemském muzeu v Brně (výrobce nevlastní dnes žádnou dokumentaci), není bohužel ani zmínka o konstruktérech turbíny, jejíž parametry se zasloužily o obdiv návštěvníků výstavy EXPO i Výstavy všeobecného strojírenství v Brně. Jejich jména snad znají pamětníci a bylo by krásné, kdyby nám je sdělili.

Právem můžeme tento exponát považovat za předzvěst zlatých medailí a některých unikátních exponátů českých konstruktérů Mezinárodních strojírenských veletrhů v Brně. I když i zde musíme potvrdit české pořekadlo, že nebylo vše zlato, co se třpytilo, je třeba se hluboce uklonit před invencí českých techniků, kteří své, v mnoha případech unikátní produkty vytvářeli v prostředí, které bylo nám všem vymezeno.

1964 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Hrotový soustruh Škoda typu STU 100/4 m s programovým řízením NA 309
ZVIL Plzeň, ČSSR
Frézovací stroj FB 32 V s numerickým řídicím systémem PPNF
TOS Kuřim, ČSSR
Hrotová bruska se samočinným pracovním cyklem a zásobníkem BAZ 16
TOS Hostivař, ČSSR
Kovací lis LKM 1600 B
Šmeralovy závody, Brno, ČSSR
Podúrovňový soustruh
Wilhelm Hegenscheidt, Erkelenz/Rhld, NSR
Perrin AV 4 – vyvrtávačka
Gebr. Perrin, Moutier, Švýcarsko
Konfekční jednotka pro pogumování kordu typ 10822
ZVÚ Hradec Králové, ČSSR
Fluidní reaktor
KSB, závody chemických zařízení, Brno, ČSSR
Úpravna vody
KSB, závody chemických zařízení, Brno, ČSSR
Plnička kapslí Clobex II
Vekamaf Holland, Rotterdam, Holandsko
Linka na výrobu netkaného textilu Amalgawebber
Birfield Gallaghan , Velká Británie
Arachne II
Kdyňská strojírna, Kdyně, ČSSR
Párový vulkanizační lis na výrobu obuvi
ZPS Gottwaldov, ČSSR
Dvoutělesový chladicí turbokompresor na čpavek TK-P 444-P 395
ČKD Praha, ČSSR
Univerzální stroj na řezání plamenem, Multisec
Adolf Messer, Frankfurt/Main, NSR
Televizní studio Tesla
Tesla Praha, ČSSR
Komora Linhof Press 70
Linhof, Nikolaus Karpf, Muenchen, NSR
Homodynový voltmetr typ 202
Elektrim, Polsko
Ultramikrotom Om U II
C. Reichert, Optische Werke, Vídeň, Rakousko
Reanimátor
Přesná mechanika, Stará Turá, VVÚZT Brno, ČSSR
Statokinesimetr – přístroj k určování poruch rovnováhy
Hellige-France, Strassbourg, Francie
Rentgen Cinelix se zesilovačem obrazu
N.V.Optische Industrie De Oude Delft, Delft, Holandsko
Zařízení pro fotografickou endoskopii DIA
Feinmechanik-Optik, Berlín, NDR
Cvičný proudový letoun L-29 Delfín
Sdružení přesných strojíren, Praha-Letňany, ČSSR
Jednoosý traktor T 180 A s dumprem D 10
Přerovské strojírny, závod 2, Nové Město nad Metují, ČSSR
Chladírenský přepravník N 12 CH
Orličan, Choceň
Sací bagr 725 m3/h
České loděnice, Praha, ČSSR
Samohybný jeřáb Coles 67 t
The British Crane & Excavator, Eastcote, Pinner, Velká Británie
Skladové hospodářství s programovým řízením
Fischer & Ludlow, Tipton/Birmingham, Velká Británie
Třířádkový ořezávač cukrovky 3-OCZ
Agrostroj Jičín, ČSSR
Kombajn SK-4, Traktorexport
Moskva, SSSR

1965 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Bruska ozubených kol OB 16 A
TOS Čelákovice, ČSSR
Expanzní turbína EXT 80 RZ
První Brněnská strojírna Brno, ČSSR
Automatický spřádací stroj Autoconer
W. Schlafhorst & Co., Mönchen Gladbach, SRN
Solartron Digitální voltmetr LM 1480
Solartron Electronic Group, Farnborough Hants, Velká Británie
Optická indexová hlava P 3
VEB Carl Zeiss Jena, NDR
Selektivní mikrovoltmetr Typ 203
Unipan, továrna vědeckých přístrojů Varšava, Polsko
Tkací stroj KOKKET 2 model 5219
VEB Wirkmaschinenbau, SRN
Bruska ozubených kol 5 A 250
Saratovský strojírenský závod, SSSR
PHO/GAMMA, scintilační kamera
Messrs Nucelar, Chicago, USA
Rotační lis na výrobu transportních pásů model 44617/P1
Závody chemického a potravinářského strojírenství, Brno, ČSSR
Spřádací stroj 8 head Century
Messrs Plant Bros. Velká Británie
Centrifugální extraktor ABE 216
Alfa-Laval, Švédsko
Automatický dynamometr a Automatický Spektrograf USTER
Zelwegger AG., Curych, Švýcarsko
Zubařské křeslo Chirastom 519
Chirana Praha, ČSSR
Elektroagregát s dieslovým motorem Škoda s výkonem 1450 kVA typ 9s 350
ČKD Praha Smíchov, ČSSR
Konzolová frézka FB 40 H
TOS Kuřim, ČSSR
Automatická dojicí stanice DA 100
Agrostroj Pelhřimov, ČSSR
Mobilní jeřáb SD 080
ČKD Slaný, ČSSR
Automatický pletací stroj D3Va
Elitex Třebíč, ČSSR
Tunelovací stroj Alimak STH-3K
Alimak-Verken, Skellefteå, Švédsko
Splétací stroj na kabely PK 100-1
Techstextilmash, Taškent, SSSR
Bruska BE 21
TOS Hostivař, ČSSR
Dialyzační jednotka
Krasnogvardějec, Leningrad, SSSR
Elektronicky řízená telefonní ústředna
Budavox, Budapešť, Maďarsko
Vícelúčelová bruska MICROREX
Microrex, Saint-Etienne, Francie
Mobilní rentgenová jednotka Télémat 180o
General Medical Balteau, Liege, Belgie
Vstřikovací lis 100350 na výrobu obuvi
ZPS Gottwaldov, ČSSR
Elektronový mikroskop Tesla BS 413
Tesla Brno, ČSSR
Průmyslová sušička malých částí
Messrs AB Atomizer, Niro, Kodaň, Dánsko
Sloupová horizontální frézka Škoda W 200
Škoda Plzeň, ČSSR

1966 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Číslicově řízený revolverový soustruh RPN 83
Závody přesného strojírenství, Gottwaldov, ČSSR
Řada poloautomatických kopírovacích soustruhů s programovým řízením SPT16, SPT 20 a SPT 32 (ekonomat)
Kovosvit Sezimovo Ústí, ČSSR
Vřetenový lis s hydraulickým pohonem LVH 1000
Žďárské strojírny a slévárny, Žďár nad Sázavou, ČSSR
Pneumatický tryskový stav P 145
Závody říjnové revoluce, Vsetín, ČSSR
Jednoválcový osmisystémový punčochový automat Dana III
Západomoravské strojírny, Třebíč, ČSSR
Univerzální nelineární diferenciální analyzátor MEDA 60 T
Aritma, Praha, ČSSR
Ofsetový stroj Romayor V
Adamovské strojírny, Adamov, ČSSR
Parní turbosoustrojí Škoda 110 MW
Škoda Plzeň, Plzeň, ČSSR
Kosicí automat na kůži P 21
Závody přesného strojírenství, Gottwaldov, ČSSR
Dieselelektrická lokomotiva T 478,1 BóBó 1500 K
ČKD Praha, Praha, ČSSR
Šplhací stavební VEBA jeřáb MB 120 (Model)
Mostáreň Brezno,  Brezno nad Hronom
Čtyřřádkový sázeč brambor nesený 4 SABP 62, 5-1 
Agrostroje  Prostějov, Prostějov, ČSSR
Motocykl JAWA Eso 500 DT
Jawa, Týnec nad Sázavou, ČSSR
Frézka na ozubení model 5308 A
Vilňusskij filial eksperimentalnovo naučnoissledovatělskovo instituta metalorežuščich stakov, SSSR
Komplet elektrojiskrových koordinátních zařízení
Organisacia ministerstva elektronnoj promyšlennosti, SSSR
Komplet zařízení pro výrobu schémat planární technologií
Organisacia ministerstva elektronnoj promyšlennosti, SSSR
Dieselelektrický železniční jeřáb EDK 1000
VEB Schwermaschinenbau, NDR
Vysokotlaký lis K 442 s vrhačem balíků K 490
VEB Vortschritt, Neustadt, NDR
Technologická linka pro přípravu transformátorové pásky pro výrobu páskových vinutých jader
Organisacia ministerstva elektronnoj promyšlennosti, SSSR
Třídička Selexo 10
Mandrel, Belgie
Fluidní zařízení Nautamix Nauta Vometec
Nautamix, Holandsko
Televizní rentgenové diferenční zařízení
Optische Industrie de Oude Delft, Holandsko
Linka na výrobu hrubých česaných přízí
N. Schlumberger & Co., Francie
Mřížkový infračervený spektrometr model 621
Bodenseewerk Perkin Elmer, NSR
Dynamická únavová aparatura
C. Schenck, Maschinenfrabrik, NSR
Kovaný válec pro válcovací tratě
Ohio Steel Co., Belgie
Bruska na ojnice
G. Schou and Co., Dánsko
Vstřikovací automatický lis
L. Engel, Rakousko
Reprodukční kamera PAWO
Notaris and Wagner, Švýcarsko
Napařovačka Balzers Ba 350 V
Balzers, Lichtenštejnsko
Rypadlo Hy-Mac hydraulické model 380
Hydraulic Machinery, Velká Británie

1967 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Stolová frézka FC 36 R Millstar s revolverovou hlavou číslicově řízená
TOS Kuřim, Kuřim, ČSSR
Kopírovací frézka číslicově řízená FKN 100, největší typ řady FK frézek doplněný souvislým numerickým řízením Kongeberg
Závody přesného strojírenství, Gottwaldov, ČSSR
Vodorovná vyvrtávačka číslicově řízení WHN 9a
TOS Varnsdorf, Varnsdorf, ČSSR
Vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj ŠKODA W I 130 s otočným stolem S 12
ŠKODA Plzeň, Plzeň, ČSSR
Honovací stroj na ozubení Proszkow typ ZEC 20
Centralne Biuro Konstrukciji, Obrabiaren-Proszkow, Polsko
Revolverový krátký soustruh CER 200
Csepeli Szerszámgepgyár, Budapest, Maďarsko
Bruska na čela kroužků
Besly Giustina, typ 236, Giustina & CS A. Torino, Itálie
Vyvažovací stroj pro poloautomatické vyvažování ojnic,typ P1-1
Carl Schenck, Darmstadt, NSR
Univerzální tříkoordinátový měřicí stroj Trioptic SIP
Société Genevoise d´ Instruments de Physique, Ženeva, Švýcarsko
Plnoautomatický stroj na výrobu jader a skořepinových forem typ U 190
Stone Wallwork, Londýn, Velká Británie
Smetanový pastér typ CHXS 300
Chepos Brno, závod Chotěboř, Chotěboř, ČSSR
Linka na výrobu fólií z plastických hmot
Reifenhaujser, Troisdorf, NSR
Bezvřetenový dopřádací stroj BD 200 na staplové materially
Kovostav Ústí n. Orlicí, Výzkumný ústav bavlnářský, Ústí n. Orlicí, ČSSR
Měkčicí průběžný stroj vibrační Mollisa,
Strojosvit, Krnov, ČSSR
Fotoelektrický snímač děrné pásky FS 1500
Závody průmyslové automatizace, Praha – Košíře, ČSSR
Tyristorový měnič pro stejnosměrné elektrické pohony typ SAS
ČKD, závod Polovodiče, Praha, ČSSR
Lodní radiolokátr Tesla RR3
Tesla Pardubice, Pardubice, ČSSR
Zařízení pro přivařování vývodů k napařeným povrchům polovodičových součástek ultrazvuku typ KONTAKT-4
Závod Priborov, SSSR
Univerzální anemometr DISA typ 55DOO
Disa Elektronik, Herlev, Dánsko
Přístroj pro elektronovou paramagnetickou rezonanci Varian model E-3
Varian Ass., Palo Alto, Kalifornie, USA
Picker Nuclear Automatic Magnascanner
Picker Internationale Corp., New York, USA
Vysokozdvižný vozík terénní DVHM 2022 T
Děčínské strojírny, Děčín, ČSSR
Městský autobus ŠM 11
Karosa, Vysoké Mýto, ČSSR
Zemědělský letoun Z 37 Čmelák
LET Kunovice, Kunovice, ČSSR
Sací bagr SB 2500
České loděnice, Praha, ČSSR
Rypadlo Poclain, typ GC 120
Poclain, Le Plessis Bellville, Francie
Třídič brambor TB-80.4
Agrostroj, Prostějov, ČSSR
Traktor ZETOR 5511
Závody na valivá ložiska a traktory, Brno, ČSSR
Postřikovač S-041
VEB Bodenbearbeitungsgerate, Lipsko, NDR
Secí stroje typů A 591 a A 200
VEB Landsmaschinenbau Bernberg, Saxonia-Drillmaschinen, NDR
Sušárna chmele SH-63/200
CER Preduzece Termotehničkih Uredjaja i Montaža, Čačak, Jugoslávie
Líheň Buckeye Nova
Buckeye Stephens, Hempsted Lane, Gloucester, Velká Británie

1968 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Poloautomatický čelní soustruh SPL 16 s pneumologickým řídicím systémem VÚOSO
TOS Trenčín, ČSSR
Svislá univerzální odvalovací frézka OF 54 AEC
TOS Čelákovice, ČSSR
Děrovací automat LDR 63
Šmeralovy závody Brno, závod Zastávka u Brna, ČSSR
Hydraulický tryskový stav H 175 RA
Závody tkalcovských stavů, Týniště nad Orlicí, ČSSR
Automatický dírkovací stroj typ 82761 – P 3 Z
Minerva Boskovice, ČSSR
Napínací stroj PAT hřebíkem O2146
Závody přesného strojírenství, Gottwaldov, ČSSR
Parní turbosoustrojí 200 MW
Škoda Plzeň, ČSSR
Snímač děrných štítků 833
Aritma, Praha – Vokovice, ČSSR
Spektrometr pro jadernou magnetickou rezonanci BS 487 A
Tesla, Brno, ČSSR
Zubolékařské pracoviště sestávající z mechanizovaného křesla typu 606
Chirana Piešťany a Chirana Praha - Strašnice, ČSSR
Školní akrobatický letoun Z 528
Moravan, Otrokovice, ČSSR
Vysokozdvižný vidlicový vozík BVHM 1321 H
Desta Děčínské strojírny, Děčín, ČSSR
Třínápravový tahač Tatra 813
Tatra Kopřivnice, ČSSR
Rozmetadlo univerzální RU
Agrostroj Pelhřimov, ČSSR
Svislý honovací stroj SZS 200x3000 EF
VEB Werkzeugmaschinenfabrik, Naumburg, NDR
Jungner Tool – optická profilová bruska
Jungner Instrument, Stockholm, Švédsko
Hydraulická automatická frézka a bruska SAFAG, typ 2015, s kopírováním spirál – SAFAG
Bienne, Švýcarsko
Bruska na válcové frézy na ozubení KAPP AS 203, KAPP
Coburg, NSR
Automatický čtyřpolohový formovací stroj Hallsworth Mark II
Rubery Owen, Shrompshire, Velká Británie
Vrtací souprava F-200 na vrty pro plyn a ropu do hloubky 3500 m
Závod 1. Máje, Ploesti, Rumunsko
Bezčlunkový tkací stav MAV
Société Alsasienne de Construction Mécaniques de Muhlhouse, Francie
Raslový stroj na výrobu krajek
Karl Mayer Obertshausen, Offenbach-Main, NSR
Automatická páječka Vasl
Elektroverb, Montreal, Kanada

1969 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Víceúčelový stavebnicový stroj VIR 50
TOS Kuřim, ČSSR
Strojní tabulové nůžky Škoda NTH 20/2500
Škoda Plzeň, ČSSR
Odvalovací obrážečka na ozubení OHA 12
TOS Čelákovice, ČSSR
Linka na tvarování plnění a uzavírání obalů z plastických hmot BTK 1 A
Blanické strojírny, Vlašim, ČSSR
Automatická recyklující odstředivka ARO 1250 pro cukrovary
Závody Vítězného února, Hradec Králové, ČSSR
Průběžný žehlicí stroj FAMOSA 07960/P 1
Strojosvit, Krnov, ČSSR
Automatický pletařský stroj jednoválcový
J4Duápadomoravské strojírny, Třebíč, ČSSR
Napínací stroj špic lepením – jednohlavý
Závody přesného strojírenství, Gottwaldov, ČSSR
Vysokotlaké plunžrové čerpadlo 80-PCB-6-350-100-200-0
Sigma, Hranice na Moravě, ČSSR
Axiální turbokompresor 19 AVA-100
ČKD, Praha, ČSSR
Kulový uzávěr pro zemní plyn JS 1000
ČKD, Blansko, ČSSR
Dvoutělesová protitlaká turbina 55 000 kW s topným výměníkem
První brněnská strojírna, Brno, ČSSR
Vzduchový jistič AR 1031
Elektrotechnické závody Julia Fučíka, Brno, ČSSR
Elektrické servomotory Klimact
Závody průmyslové automatizace, Jinonice, závod Pečky, ČSSR
Motorový vysokozdvižný vozík čelní DVHM 8022
Desta, Děčín, ČSSR
Stroj na sklízení píce SP 152
Agrostroj, Pelhřimov, ČSSR
Obráběcí centrum Ea Milwaukee-Matic
Morganite International, Anglie
Mikrotrhačka Instron, typ TM-SM
Instron, High Wycombe, Anglie
Automatické televizní podtitulkovací zařízení 6970
ACEC, Charleroi, Belgie
Scintilační spektrometr SC 40
COMEF, Paříž, Francie
Hlavový rentgen Diagnost N
Philips Eindhoven, Holandsko
Stroj na chemické čištění AQUILS
G. Maestrelli, Milán, Itálie
Stroj na stříhání okrajů textilií 6715
VEB Textilmaschinenbau, Gera, NDR
Samochodná sklízecí mlátička
VEB Kombinat Fortschritt-Landmaschinen, Neustadt, NDR
Licí tlakový stroj DMKh 500
Wotan Werke Duesseldorf, NSR
Zařízení na vyfukování fólií EM
Barmer Maschinenfabrik Remscheid-Lennep, NSR
Kondezátorové studiové mikrofony CMS
Akustiche und Kino Gerate, Vídeň, Rakousko
Paměťový oscilograf SI-37
Ministerstvo radioprůmyslu, SSSR
Mossbauerův analyzátor kassiteritu MAK-1
Izotop, Moskva, SSSR
Lis pro jemné ražení GKP-F50/80
Feintool, Lyss, Švýcarsko
Bezčlunkový skací stroj Sulzer
Gebrueder Sulzer Winterthur, Švýcarsko
Souprava skacích strojů na skleněná vlákna
Saco-Lowell, Greenville, USA

1970 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Bruska na broušení závitů, boků šneků a odvalovacích fréz Spřádací skací stroj na česanou vlněnou přízi
Kostromský závod textilního strojírenství, Kostroma, SSSR
Šestivřetenová vícedisková dělicé pila 6 VTR
Královopolská strojírna, Brno, ČSSR
Závitová a zápustková dělicí bruska MV 13
Vitebsk Machine Tool Factory, Vitebsk, SSSR
Zubárenská odvalovací bruska Wahli 90
Wahli Fréres, Bévilard, Švýcarsko
Samojízdná vrtací souprava Jumbo SBKN – 2P
Nipigormash Pilot Plant, Sverdlovsk, SSSR
Hydraulický vstřikovací stroj CSE 250 K
TOS Rakovník ČSSR
Extrudovací jednotka
Plasticisers, Drighlington, Bradford, Velká Británie
Vrtací vůz Minirondo MR 500
OY Tampella AB – Tamrock, Tampere, Finsko
Nízkotlaký vstřikovací lis Structomat ST 2000/70
Siemag, Hilchenbach-Dahlbruch, NSR
Automatický plochý pletací stroj
Lada Soběslav ČSSR
Automatická sušička model V-A 8/16, 5 T
Herbert Kannegiesser, Vlotho/Weser, NSR
Automatická rotační tiskárna Rotadonor 201
Adamovské strojírny Adamov, závod Dobruška ČSSR
Plotr pro technické výkresy – model 1860
Rank Xerox, Londýn, Velká Británie
Rotor pětistupňové vysokotlaké pumpy
ČKD Works, Jiří Dimitrov Plant, Blansko ČSSR
Vysokotlaká cetrifugální plnicí pumpa 300-KHN-350-22/9
Sigma Lutín ČSSR
Soustředné ventilové válce Hoerbiger
Hoerbiger Ventilwerke, Vídeň, Rakousko
Svařovací stroj obloukového svařování MIG 200
AGA, Lidingo, Švédsko
Thyristorová svařovací jednotka KS 250/01
ČKD Works, Polovodiče, závod Praha ČSSR
Chlazená laboratorní centrifuga K 70
Heinz Janetzki, Engelsdorf, NDR
Mobilní bateriový roentgenový přístroj CMX 110
General Electric Medical, Liége, Belgie
Medicinský vyšetřovací monitorovací sytém PHO Gamma III
Nuclear-Chicago, Des Plaines, USA
Hydraulické lopatové rypadlo DH-101
Uničovské strojírny, Uničov ČSSR
Dvoumístný celokovový větroň Blaník L 13
LET Kunovice ČSSR
Automatická dojicí stanice DZ-100
Agrostroj, Pelhřimov ČSSR
Traktor Zetor 8011 Crystal
ZKL Works, Brno ČSSR
Vřeteno SP 66/40 a vřeteno VV 10
ZLV Klinex, Bytča ČSSR

1971 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Soustava fréz s vyměnitelnými destičkami ze slinutého karbidu
Nářadí, Děčín, ČSSR
Výrobní středisko na opracování velkých nerotačních součástí – systém Škoda NC-N
Škoda, Plzeň, ČSSR
Hydraulický buchar KHJ 2
Šmeralovy závody, Brno, ČSSR
Dvacetiválcová stolice Škoda 1200
Škoda, Plzeň, ČSSR
Kontinuální zmáselňovač KM 1500
Chotěbořské strojírny, Chotěboř, ČSSR
Zařízení na dělení vzduchu N 10 T
Ferox, Děčín, ČSSR
Velkoprůměrový okrouhlý pletací stroj ODZI-JAT
Zbrojovka, Vsetín, ČSSR
Válcový tiskací stroj s rotačními šablonami 4488 04
Totex, Chrastava, ČSSR
Trojfázový asynchronní dvoupólový motor s kotvou nakrátko 2V 20-5 – O2H
ČKD, Praha, ČSSR
Cyklonové ohniště na spalování petrolejového koksu
Slovenské energetické strojírny, závod S. M. Kirova, Tlmače, ČSSR
Turbostart 2-A – zařízení na automatické spouštění a odstavování kondenzačních parních turbin o výkonu do 12 MW
První brněnská strojírna, závod rozvoje a racionalizace, Brno, ČSSR
Univerzální laserový měřič dálek LA3000
Metra, Blansko, ČSSR
Vysílací elektronka koaxiální trioda RD 250 VM
Tesla, Vršovice, ČSSR
Těžký nákladní automobil Tatra 148 S3
Tatra, Kopřivnice, ČSSR
Portálový obkročný vůz pro paletovou přepravu břemen do 22 t
ČKD, Slaný, ČSSR
Závlahový čerpací agregát IRIS 2350 DPZ
Sigma, Olomouc, ČSSR
Uhelný pluh na dobývání uhlí
Westfalia, Luenen, NSR
Stroj na opletání kablíků z chemických vláken, model 1017
VEB Spinnereimaschinenbau, Karl-Marx-Stadt, NDR
Automatizovaná linka na výrobu proplétaných textilií Befama-Arachne
Bielska fabrika Maszyn Wloklienniszych, Polsko, Kdyňské strojírny, Kdyně a Výzkumný ústav pletařský, Brno, ČSSR
Poloautomatický křížem soukací stroj na cylindrické a kónické cívky s přesným návinem Bikomat 310
Georg Sahm, MaschinenfabrikEschwege, NSR
Stroj na výrobu jemných elastických objemových syntetických přízí, model TZ 21
Heberlein & Co., Wattwil, Švýcarsko
Rychloběžný stuhařský tkací bezčlunkový automat, model TEX 8/100
Texnovo, Milano, Itálie
Polygrafický stroj na lití řádek, typ N-140
Závod polygrafických strojů, Leningrad, SSSR
Digitální impulsový generátor, typ TR-0380/D 007
Hiradástechnika, Budapešť, Maďarsko
Televizní systém na kontrolu kvality svarových spojů rentgenotelevizním způsobem LUČ-1
Kaliningradský výzkumný ústav, SSSR
Univerzální tomograf Maxitome
General Electrioc Medical Liége, Belgie
Digitální cinescintigraf, Intertechnique
Plaisir, Francie
Celotělový scintigraf Multiscan, model 602
The Cyclotron Corporation, California, USA
Pojízdný jeřáb Coles Hydra Husky 150 t, Coles Cranes
Londýn, Anglie
Souprava samohybných strojů na sklizeň krmných plodin – řádkovač E 301, sklízecí řezačka E 280
VEB Kombinat Fortschritt, Neustadt in Sachsen, NDR
Klecová krmná linka pro brojlery, typ Tranaspact
Big Dutchman, Wezep, Holandsko

1972 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Svislá odvalovací obrážečka s automatickým pracovním cyklem OHA-50A
TOS, Čelákovice, ČSSR
Obráběcí centrum WHQ 9 se souborem nářadí na přesné vyvrtávání
TOS Varnsdorf a Nářadí Praha, závod Hulín, ČSSR
Obráběcí centrum FQH 50
Závody přesného strojírenství, Gottwaldov, ČSSR
Hydraulický lisovací… (chybí text) ….250 t
Heinrich Schmit – Feinstanz, Rapperswill, Švýcarsko
Numericky řízený děrovací stroj TRUMATIC 20a
Trumpf, Ditzingen, NSR
Souprava k odvrtávání bloků hornin SOB
Nářadí Praha, závod Roztoky u Křivoklátu, ČSSR
Stroj na výrobu kovových lan SRN 6 x 400
VEB Schwermaschinenbau, Kombinat Ernst Thalmann, Magdeburg, NDR
Razicí kombajn Alpine AM50
Österreichisch Alpine Montangesellschaft, Vídeň, Rakousko
Reaktor na výrobu čpavku – 1000 t/den NH
Královopolská strojírna Brno, trust podniků CHEPOS, ČSSR
Autokláv smaltovaný typu Lampart Univer 80
LAMPART Zhomancipari Muevek, Budapešť, MLR
Pneumatický tryskový stav P 165 Z s osmivazným zařízením
Zbrojovka Vsetín, ČSSR
Plochý pletací stroj Diamant, model 54890 (DF A-1)
VEB Elite Diamant, Karl-Marx-Stadt, NDR
Alfanumerický terminal FACIT 6401
FACIT AB, Atvidaberg, Švédsko
Bagrovací čerpadlo 500 – DBA-1200-210-DW
Sígma, Lutín, ČSSR
Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko řady M4A
MEZ Mohelnice , ČSSR a NIPTIEM Vladimir, SSSR
Oběžné kolo Kaplanovy turbíny 5K 53 ø 7400
ČKD Blansko, Závody J. Dimitrova, Blansko, ČSSR
Tyristor T 400/3,5
ČKD Praha, závod Polovodiče, Praha, ČSSR
Kybernetický pyrometr PIT-Im
Akademie věd SSSR, Moskva, SSSR
Zařízení na montáž integrovaných obvodů
Ministerstvo elektronického průmyslu SSSR, Moskva, SSSR
Digitální teodolit typ Ko-B 1
Magyar Optikal Muevek, Budapešť, MLR
Vyhodnocovací systém pro klinická izotopová vyšetření
Clincom Systém, Nuclear Chicago, Illionois, USA
Analyzátor C-H-N
Laboratorní přístroje Praha, Ústav instrumentální analytické chemie ČSAV, Brno, ČSSR
Zubní souprava typ 664/1 s motorkem s permanentními magnety
Chirana Strašnice a MEZ Náchod, ČSSR
Elektronový mikroskop JEM-100
JEOL – Japan Electron, Optics Laboratory, Tokyo, Japonsko
Rentgenový přístroj Mammomat
Siemens, Erlangen, NSR
Resuscitační zařízení Datascope
B.V., Hoevelaken, Holandsko
Digitální emisní spektrometr E 900
Rank Precision Industry, Londýn, Velká Británie
Univerzální nakladač typu UN-050
Podpolianske strojárne, Detva, ČSSR
Elektrická posunovací lokomotiva typ 33E
Škoda Plzeň, ČSSR
Agregát na výpal zrnitých materiálů
Přerovské strojírny, ČKD Praha, Přerov, ČSSR
Vysokozdvižný vozík DV 1733-1
Record Plovdiv, BLR
Česač chmele ČCH-4
Agrostroj Prostějov, ČSSR
Spojovací materiál ALDURIT pro strojnické elementy
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Ústí nad Labem, ČSSR

1973 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Automatická obráběcí linka TOS 022
TOS Kuřim, ČSSR
Pneumatické nářadí pro racionalizační práce v automobilovém průmyslu
Nářadí Praha, závod Lázně Bělohrad, ČSSR
Automatická pokovovací linka MPC
Kovofiniš, Ledeč nad Sázavou, ČSSR
Svislá univerzální frézka na ozubení s automatickým pracovním cyklem OFA 16 A
TOS Čelákovice, ČSSR
Ocelářská pánev 270 t
Vítkovice, železárny a strojírny Klementa Gottwalda, Ostrava, ČSSR
Bezstojanová válcovací stolice
Žďárské strojírny a slévárny, Žďár nad Sázavou, ČSSR
Reaktor pro syntézu močoviny ø 2500 – 28 900 mm
Královopolská strojírna Brno ve spolupráci s VŽKG Ostrava, ČSSR
Dvoufázový dvousystémový vzorovací ponožkový automat s elektronickým vzorovacím zařízením D2V 8
Západomoravské strojírny, Třebíč, ČSSR
Hydraulický tryskový stav H 225 U
Závody tkalcovských stavů, Týniště, ČSSR
Hybridní výpočetní systém HRA 4241
Aritma Praha, ČSSR ve spolupráci s firmou ROBOTRON, Drážďany, NDR
Svařenec primárního potrubí Js 500
Modřanské strojírny, Praha, ČSSR
Spalovací turbosoustrojí ST 1,5
1. Brněnská strojírna, Brno, ve spolupráci s ČKD Praha a Škoda Plzeň, ČSSR
Dálkový kabel s koaxiálními páry typu 1,2/4,4
Kablo Kladno, ve spolupráci s VÚKI, Bratislava, ČSSR
Diasnímač TAD 711
Tesla, závod Radiospoj, Praha, ČSSR
Dýchací přístroj CHIROLOG 1
Chirana, Stará Turá, ČSSR
Cvičný proudový letoun L-39
AERO, Vodochody, ČSSR
Keramický lis CJU Škoda 250 pro lisování obkládaček
ŠKODA Plzeň, ČSSR
Dieselelektrická lokomotiva řady T-478,3
ČKD, Praha, ČSSR
Autojeřáb AD 125
ČKD, Švermovy závody, Slaný, ČSSR
Přístroj pro zonální tavení safíru Proton 1
Ministerstvo elektronického průmyslu, Moskva, SSSR
Precizní nivelátor ZEISS Ni 002
VEB Carl Zeiss, Jena, NDR
Badatelský mikroskop UNIVAR
C. Reichert, Optische Werke AG, Vídeň, Rakousko
Termovize AGA 750
Lidingo, Švédsko
Panoramatický zubní rentgen GE 3000
General Electric Medical Loncin, Liége, Belgie
Fotokopírovací vyřezávací elektroerozívní stroj LE – 501 M
Speciální projekční kancelář, Leningrad, SSSR
Bruska na vnitřní broušení Bryant Centalign C – 2
Bryant Grinder Corp., Springfield, USA
Vrtné zařízení F – 320 – 3 DH
Usine 1. Mai, Ploiesti, Rumunsko
Lžícový nakladač TORO 100 DH
OY Tampella AB, Tamrock, Tampere, Finsko
Extrudér na povrchy lyží
Reifenhauser KG, Troisdorf, NSR
Lis na cukrovarnické řízky STORD
Stord Bartz Industri A/S, Bergen, Norsko
Univerzální nakladač 988
Caterpillar Tractor Co., Peoria, USA
Kontejnerový boční nakladač LANCER 35/36/48 GPCH
Lancer Boss Ltd., Bedfordshire, Velká Británie
Zhutňovač spodků MATISA D-9 a vyrovnávací stroj na kolejiště MATISA B-133
Matisa, Crisier, Švýcarsko
Vysokotlaký čisticí stroj WAP ELAN
Oberdorfer WAP WERK, Bellenberg, NSR
Obilní kombajn SK 6 KOLOS
Závod na výrobu komtajnů, Taganrog, SSSR

1974 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Soubor orovnávacích diamantových kladek
Nářadí Praha, ČSSR
Číslicově řízený revolverový soustruh SPR 100 NC
Závody přesného strojírenství, Gottwaldov, Tesla, Kolín, ČSSR
Elektrochemnické hloubicí zařízení VUMA ECHS 3
Výzkumný ústav mechanizácie a automatizácie, Nové Město nad Váhom, ČSSR
Soubor speciální protahovacích trnů
Škoda, Plzeň, závod Nářadí, ČSSR
Univerzální frézka na ozubení VE-62
Opytnyj závod Precizika, Vilnjus, SSSR
Číslicově řízený víceoperační vertikální poloautomat 243 VMF 2
Oděsskij závod precizionnych stankov, Oděsa, SSSR,
Měřicí tříkoordinátový přístroj Validator 10
Tesa, Renens, Švýcarsko
Stacionární nůžky P 630
Žďárské strojírny a slévárny, Žďár n. S. , ČSSR
Válcovna tlustých plechů kvarto
Vítkovice, železárny a strojírny K. Gottwalda, Ostrava, Škoda Plzeň, Žďárské strojírny a slévárny, Žďár n. S. , ČSSR
Karuselový vstřikovací pětistanicový stroj na technickou pryž LKV 600
Slovácké strojírny, Uherský Brod, ČSSR
Jednoválcový třísystémový pletací automat ANGE na pletení vzorovaného plyšového zboží
Západomoravské strojírny, Třebíč, ČSSR
Víceprošlupový tkací stroj Kontis C1
Výzkumný ústav bavlnářský, Ústí nad Orlicí, Zbrojovka, Vsetín, ČSSR
Jednotný systém výpočetní techniky třetí generace JSEP
SSSR, ČSSR, BLR, MLR, NDR, PLR
Vysokotlaké horizontální plunžrové čerpadlo 20-PAK-12-25-36-250-OC-02
Sigma, Hranice, ČSSR
Oběžné kolo reverzní diagonální turbíny 8-DR-35
ČKD Blansko, závody J. Dimitrova, ČSSR
Stejnosměrný tyristorový reverzační servopohon pro posuvy NC obráběcích a tvářecích strojů P2SRO100
MEZ, Brno, Výzkumný ústav elektrických strojů točivých, Brno, Závody silnoproudé elektrotechniky, ČSSR
Radiolokátor Tesla OPRL-4
Tesla Pardubice, ČSSR
Nivelační přístroj AGA Geoplane R 300
AGA Geotronics, Lidingo, Švédsko
Skupinový měřič zpoždění a útlumu LD-3
Wandel a Goltermann, Reutlingen, SRN
Programově řízená zkušebna motorů SPC 16
Carl Schenck, Darmstadt, SRN
Monitorní systém Tesla
Tesla Valašské Meziříčí, ČSSR
Automatický analyzátor uhlíku a síry Leco CS-44
Leco Corporation, St. Joseph, Michigan, USA
Zařízení na zpracování signálu Histomat S
Intertechnique, Plaisir, Francie
Zařízení pro výpal cementářského slínku suchým způsobem
Přerovské strojírny, Přerov, ČSSR
Korčekový dieselelektrický bager s triediacím zariadením KBT 400/200
Slovenské lodenice, Komárno, ČSSR
Hydraulické rypadlo Broyt X 20
Brodrene Soyland, Bryne, Norsko
Pojízdný jeřáb LH 500
Coles Cranes, Eastcote, Velká Británie
Dvouproudová lokomotiva pro vysokou rychlost 55E
Škoda Plzeň, závod Elektrické lokomotivy, ČSSR
Pilotní cvičná kabina TL-39
Rudý Letov, Praha, ČSSR
Zařízení pro podbíjení kolejnic Plassermatic 07-275
Plasser & Theurer, Vídeň, Rakousko
Vysokozdvižný motorový vozík C 500 Y 30 D
Clark International H, Battle Creek, Michigan, USA
Šestiřádkový ořezávač cukrovky 6-OCS
Agrostroj Jičín, ČSSR
Horská sklízecí mlátička SKK-5 Niva
OSKB, Hlavní specializovaná konstrukční kancelář, Toganrog, SSSR
Secí stroj pro přesný výsev A697
VEB Landmaschinen, Bernburg VEB Weimar-Kombinat, Weimar, NDR
Sklízecí mlátička Bizon-Gigant
Fabryka Maszyn Zniwnych, Plock, PLR
Dojicí souprava Roto-Tandem 12
Ecrémeuses Mélotte, Remicourt, Belgie

1975 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Linka na elektrolytické chromování a lakování
Strojárske a metalurgické závody, Dubnica nad Váhom ve spolupráci s Kovofiniš, Ledeč nad Sázavou, ČSSR
Speciální brousicí stroj BE-38
České závody motocyklové, Strakonice, ČSSR
Soustružnický poloautomat s číslicovým řízením SPT16 N
Kovosvit, Sezimovo Ústí, ČSSR
Formátovací uzel na rovinné nábytkové dílce s NC systémem
TOS Svitavy, ČSSR
Elektroerosivní obráběcí stroj 04 IK 2
Manurhin – Automatic S. A., Mulhouse, Francie
Razicí a ohýbací automat RM 35
Maschinenfabrik Otto Bichler , Halblech, Rakousko
Linka na ražení jemných součástí
Heinrich Schmid Feinstanz , Rapperswil, Švýcarsko
Technologický soubor obráběcích strojů a nástrojů na obrábění hřídelů ve složení: Hrotový brousicí stroj s paměťovým řízením BHE 853 MC Hostaprog, Stroj na zarovnávání a na navrtávání hřídelů FXLZD, Kopírovací soustruh SP 12P, Odvalovací frézovací stroj na frézování drážkových profilů OFA 16A, Brousicí stroj na broušení drážkových profilů 3451, Číslicové řízení, Soubor nářadí na obrábění tvrdých materiálů
Továrny strojírenské techniky Praha, Tesla Kolín, Nářadí Praha, ČSSR
Univerzální válcovací jednotka na válcování přírubových nosníků
Žďárské strojírny a slévárny, Žďár n. S. , ČSSR
Vulkanizační lis autoplášťů 40“, typ 05805/P1 AL
Chodos, Chodov u Karlových Varů, ČSSR
Vzduchový tryskový tkací stroj
Zbrojovka, Vsetín ve spolupráci s Výzkumným a vývojovým ústavem Závodů všeobecného strojírenství, Brno, ČSSR
Hlavní cirkulační čerpadlo pro tlakovodní reaktory 500 BIES-31-YZ-01
Sigma, Lutín, Výzkumný ústav čerpacích zařízení a armatur, Olomouc, ČKD Praha, závod Elektrotechnika, ČSSR
Abnormální dvojitá lodní převodová skříň
Škoda, o. p., Plzeň, ČSSR
Tlakovodní reaktor s kontejnerem pro jaderné elektrárny 1300 MWe
Kraftwerk Union AG, Muehlheim/Ruhr, NSR
Televizní vysílač pro III. TV pásmo Tesla typ III. TV 5 ZONA II.
Tesla, n. p., závod Julia Fučíka, Praha – Hloubětín, ČSSR
Nová řada výkonných polovodičových součástek v pastilkovém provedení
ČKD Praha, o. p., závod Polovodiče, Praha, ČSSR
Zkušební stanoviště se stejnosměrnými dynamometry DS typ DS 932-4/N
MEZ, n. p., Vsetín ve spolupráci s Výzkumným ústavem elektrických strojů točivých, Brno, ČSSR
Zařízení pro lokální zlacení spojů
Ministerstvo elektronnoj promyšlennosti, Moskva, SSSR
Přístroj na měření energie laserových impulsů typ INC-2
Závod Etalon, Volgograd, SSSR, Všesvazový vědecko-výzkumný ústav fysikálně-technických a radiometrických měření, Volgograd, SSSR
Osciloskop TR-1854/Ho13
Hiradástechnikai Szovetkezet, Budapešť, Maďarsko
Analyzátor kmitočtového spektra TF 2370, 110 MHz
Marconi Instruments, Ltd., St. Albans, Velká Británie
Měnič filmů CHIRATRIX
Chirana, n. p., Modřany, ČSSR
Souprava nástrojů pro zavádění endoprotézy kyčelního kloubu POLDI 3 a totální endoprotéza kyčelního kloubu POLDI (stroje a implantáty pro osteosynthesu)
Spojené ocelárny, n. p., Kladno, ČSSR
Reflexní kolorimetr pro rychlé stanovení krevního cukru
Kyoto Daiichi Nagaku Co. Ltd., Kyoto, Japonsko
Univerzální angiografický vyšetřovací stůl ANGIO DIAGNOST
N. V. Philips., Eidhoven, Holandsko
Autoanalyzátor pro plnou automatizaci práce v klinické laboratoři s grafickým a číslicovým výstupem
Technicon Ltd., Dublin, Irsko
Velkoplošná scintilační kamera PMO/Gamma
Searle Radiographics Inc., Nuclear Drive, Des Plaines, Illinois, USA
Vakuový spektrometr SPECTROVAC 1000
Baird-Atomic Disc Inc., Bedford, USA
Přístroj pro stanovení malého obsahu síry v kovech SA 2001 L
Leybold-Heraers GmbH & Co., KG, Hanau, NSR
Univerzální dokončovací stroj UDS 110a
Podpolianske strojárne, n. p., Detva, ČSSR
Obalovací souprava TELTOMAT V-S
VEB Teltomat Werk fuer Strassenbaumaschinen, Teltow, NDR
Dumper VOLVO BM 860
Volvo BM AB, Eskilstuna, Švédsko
Lesní univerzální traktor TEPEX 82-30
General Motors Scotland Ltd., Motherwell, Velká Británie
Hydraulické rypadlo CATERPILLAR 235
Caterpillar Overseas, SA, Ženeva, Švýcarsko
Tahač návěsů Š 100.45
LIAZ n. p., Jablonec n./N. , ČSSR
Samohybný dvouportálový jeřáb PD 250
ČKD Praha, n. p., Švermovy závody, Slaný, ČSSR
Šestinápravový výklopný vůz DUMPCAR VS – 105 t
Vagónka, n. p., Studénka, ČSSR
Samojízdná sklízecí řezačka SPS 420
Agrostroj, n. p., Prostějov ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělských strojů, Praha, ČSSR
Samojízdná sklízecí mlátička E 516
VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen, Neustadt in Sachsen, NDR
Secí stroj SPC – 8M pro přesný výsev
I.C.E. Universal Tractor, Bukurešť, Rumunsko

1976 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Dvouvřeteníková hrotová bruska zapichovací BHE 501
TOS Hostivař, Praha, ČSSR
Válcové frézy se vsazovanými šroubovými noži
Škoda, Plzeň, ČSSR
Soubor nářadí pro NC soustružnické stroje
Nářadí Praha, ČSSR
Čelní frézka ZFWZ 315
VEB Werkzeugmaschinenkombinat 7. October, Berlín, VEB Zahnschneidenmaschinenfabrik Modul, Karl-Marx-Stadt, NDR, Továrny Strojírenské techniky, Praha, TOS, Čelákovice, ČSSR
Stroj pro tváření řemenic RPHZ-3
Toyoda Machine Works, Kariya, Japonsko
Rychlolis Hydronik S 16
Fritz Mueller Pressenfabrik, Esslingen, SRN
Bruska na drážky KAPP KN 505 GT
Kapp und Co., Werkzeugmaschinenfabrik, Coburg, SRN
Hydraulické nůžky 1750 Mp,
Vítkovice, železárny a strojírny Klementa Gottwalda, Ostrava, ČSSR
Kombinová válcovací stolice
Žďárské strojírny a slévárny, Žďár nad Sázavou, ČSSR
Konfekční linka celoocelových radiálních nákladních autoplášťů RN-12M
Buzuluk, Komárov u Hořovic, ČSSR
Stroj na metrové pletenotkaní METAP
Zbrojovka, Vsetín, ČSSR
Jednoválcový dvanáctisystémový pletací stroj DUONIT 216
Elitex, Třebíč, ČSSR
Napínací stroj pat a klenků lepením 02184/PI
Závody přesného strojírenství, Gottwaldov, ČSSR
Pořizovač ARITMA 2030 – EX 9080
Aritma, výpočetní technika, Praha, ČSSR
Stolní počítač 9825 A
Hewlett – Packard, Vídeň, Rakousko
Soubor turbokompresorů pro kompresorovnu závodu SSSR na vyrobu etylénu o výkonu 300 000 t\rok
ČKD Praha, závod Kompresory, Praha, ČSSR
Klapkový uzávěr s průtočným otočným tělesem Ja 5400 mm, Gt 1,6/1,3 MPa
ČKD Blansko, závody Jiřího Dimitrova, Blansko, ČSSR
Regulační stanice dvouřadá RS 5000/2/2
Severočeská armaturka, Ústí nad Labem, ČSSR
Vysokootáčková parní turbína kondensační s jedním regulovaným odběrem pro přímý pohon kompresoru pro provoz ve výbušném prostředí
První brněnská strojírna, závody Klementa Gottwalda, Brno, ČSSR
Řada asynchronních motorů typu A4 a A04 na napětí 6000 V s výkony 200 až 1000 kW
MEZ, Brno, ČSSR, LEO Elektrosila Leningrad, SEZ Safonovo, SSSR
Zařízení na nanášení vrstev materiálu UVN – 75P – I
Ministerstvo elektronnoj promyšlenosti, Moskva, SSSR
Kvazielektronická telefonní ústředna typ QA-96
BHG Budapešť, MLR
Zařízení tónové telegrafie TgFM-120
W.Z.T. Telkom Teletra, Poznaň, PLR
Soubor pro automatizaci kolorimetrických měření CHIRATIC 49,14, 14-61
Chirana, Stará Turá, ČSSR
Rastrovací elektronový mikroskop TESLA BS 300
Tesla Brno, ČSSR
Turbomolekulární pumpa TURBOVAC 550 M
Leybold-Heraeus, Kolín n. R., SRN
Tomograf spojený s počítačem
Siemens, Erlangen, SRN
X-Ray Quartometer 72000-S
Applied Research Laboratories, Ecublens, Švýcarsko
DISA 1500 Digital EMG Systém
DISA Elektronik A/S, Skovlunde, Dánsko
ECHOcardioVISOR
Organon Teknika, Oss, Holandsko
Zařízení na zjišťování a korigování pohybu vyšetřovaného Pho/Gamma V + Pho/Gamma LFOV
Searle Radiographics, Inc., Illinois, USA
Hydraulické rypadlo 75 P Variodyn
Poclain, Le Plessis-Belleville, Francie
Kolový traktor ZETOR-CRYSTAL 12045 s náhonem na čtyři kola
Závody na valivá ložiska a traktory, Brno, ČSSR
Věžový jeřáb MB-88
Mostáreň Brezno, ČSSR
Lesní kolový traktor LKT 80
Turčianské strojárne, Martin, ČSSR
Vysokozdvižný vozík EV 817.56
Závod 6. Septembri, Sofia, BALKANCAR, BLR
Hydraulický jeřáb GROVE TM 1075
GROVE Manufacturing Company, Division of Walter KIDDE and Comp., Shady Grove, USA
Řepařský kombajn KS-6
Ternopolskij kombajnovyj zavod, Ternopol, SSSR
Rozdružovač brambor E 691
VEB Landmaschinenbau, Halberstadt, Betrieb des VEB Weimar-Kombinat, Halberstadt, NDR
Nádrž na mléko
SA PACKO Fréres, Zedelgem, Belgie

1977 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Frézovací nástroje s vyměnitelnými destičkami SK pro NC a konvenční stroje
Nářadí Praha, ČSSR
Obráběcí centrum MCFHC 80
TOS Kuřim, ČSSR
Hydraulický tažný lis CTM 250-XNC
Žďárské strojírny a slévárny, Žďár nad Sázavou, ČSSR
Poloautomat plasmového obrábění Plasma 600 T
Ministerstvo elektronického průmyslu SSSR
Stroj pro tepelné odjehlování BOSCH
Robert Bosch, Stuttgart, NSR
Velmi přesný soustruh Schaublin 125 SNC
Maschinenfabrik SCHAUBLIN SA, Bévilard, Švýcarsko
Zakladač ZP 6600
Vítkovice – Železárny a strojírny K. Gottwalda, Ostrava, ČSSR
Zdvojený rychloslaňovací stroj SRN2/6x160
VEB Schwermaschinenbau-Kombinat Ernst Thaelmann Magdeburg, NDR
Pyrolyzní pec etylenu včetně zařízení k využití odpadního tepla
Královopolská strojírna, Brno, ČSSR
Postruhovací stroj usní 07578 P2
Strojosvit, Krnov, ČSSR
Automatická linka na ztužování vložek límců Etaset
Kannegieser, NSR
Tkací stroj typ K2
Gebrueder Sulzer, Švýcarsko
Numericky řízený šicí stroj UAN 2001
NECCHI, Itálie
Naftový motor 6/S/150/PV
ČKD Praha, závod Hořovice, ČSSR
Čerpadlo 1400 – BODV – 1745 – 36
Sigma, Lutín, ČSSR
Chladicí jednotka BWW 80 D pro důlní provoz
ČKD Praha, závod Choceň, ČSSR
Rychločinný sekcionální uzávěr pro tekutý sodík
Modřanské strojírny, Praha, ČSSR
Smyčka parogenerátoru BN 350
První brněnská strojírna, Brno, závod Třebíč, ČSSR
Separátor – přehřívač páry SPP – 220 M
Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova, Tlmače, ČSSR
Hydroalternátor 220MVA
Škoda, Plzeň, Elektrotechnický závod, ČSSR
Řada stejnosměrných motorů typ MB všeobecného použití, výška osy H = 71 – 180 mm
MEZ Brno, ČSSR, Elbtalwerk Heidenau, NDR, EVIG Budapešť, MLR
Měřič nanosekundových impulsů INI – 3
Gosstandart, SSSR
Sestava MST1/MSI-24
Unitra-Unima, PLR, Tesla, Rožnov
Automatické zkušební zařízení logických obvodů typ 19640/TR-958
Elektronikus M.G., MLR
Plynový chromatograf Chrom 5
Laboratorní přístroje, Praha, ČSSR
Rychlosnímací kamera RK 12
Chirana Praha, ČSSR
Automatizovaná difuzní pec SDO-125/3-15 se souborem příslušenství
Ministerstvo elektronického průmyslu SSSR
Zařízení pro vytváření epitaxních vrstev křemíku, typ UNES-2FK-A
Ministerstvo elektronického průmyslu SSSR
Laserový nivelační přístroj LFG 1
VEB C. Zeiss, Jena, NDR
Infantoskop – pediatrický rentgen
Siemens, Erlangen, NSR
Pacemaker s lithiovým generátorem
Vitatron Medical B.V., Dieren, Holandsko
UV/VIS Spectrophotometer SP 8-100
Pye Unicam, Cambridge, Velká Británie
Spektroanalyzátor JY 38 Plasma
Jobin Yvon, Longjimmeau, Francie
Univerzální čelní nosič UNC-200
Podpoljanské strojárne, Detva, ČSSR
Elektrická rychlíková lokomotiva typu 66 E pro vysoké rychlosti
Škoda Plzeň, závod Elektrické lokomotivy, ČSSR
Vysokozdvižný vozík H 500/30 DEX
Clark, USA Sazeče brambor 4 SA-75 a 6 SAD-75 se zásobníkem Agrostroj Prostějov, závod Komárno, ČSSR
Traktor s hydraulickým nakladačem TIH-445
Agricultural machinery enterprise 7 November, Oratov, RSR
Lesní těžební stroj Volvo BM 900
Volbo BM AB, Eskilstuna, Švédsko
Žací traktor Reform Metrac 3000
Reformwerke Bauer Landmaschinen und Fahrzeugfabrik Wels, Rakousko

1978 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Jednostojanový svislý soustruh SKQ 12 N
TOS Hulín, ČSSR
Stavebnice vyvrtávacího nářadí
Nářadí Praha a Výzkumný ústav nářadí, Nové Zámky, ČSSR
Postupový tvářecí automat TPZD 25
Šmeralovy závody, Brno, ČSSR
Bruska na kulato 3M 151 F 2
Charkovský závod obráběcích strojů S. V. Kosjora, Moskva, SSSR
Bruska na plocho Abplanalp CES 6:15/4
Abplanalp Maschinenbau, Buswil, Švýcarsko
Důlní kombajn Alpine AM 100
VOEST Alpine, Linec, Rakousko
Cementová mlýnice o výkonu 120 t/h
Přerovské strojírny, Přerov, ČSSR
Vysokotlaká pračka pro výrobu močoviny E 203
ZVÚ Hradec Králové, ČSSR
Vodní tryskový stav Elitex H 175 RB – 1000 A
Elitex Týniště nad Orlicí, ČSSR
Žakárský plochý pletací automat 54 808 FRJ V 15
Elite – Diamant, Karl-Marx-Stadt, NDR
Velkoprůměrový pletací stroj KP 16
Precision Fukuharra Works, Japonsko
Souřadnicový kreslicí stroj Digiplot
ZPA, Nový Bor a Výzkumný ústav matematických strojů, Praha, ČSSR
Pásový zavlažovač s turbínovým pohonem PZT 90
Sigma Olomouc, ČSSR
Vysokotlaké plunžrové čerpadlo 25 PAR 3 60
Sigma Hranice a Výzkumný ústav Sigma, Olomouc, ČSSR
Řídicí hydraulický regulační systém pro mobilní stroje
Rexroth, Lohra Main, NSR
Elektrohydraulický rotační servopohon SH 4
TOS Vrchlabí a Výzkumný ústav obráběcích strojů, ČSSR
Kulová odbočnice ø 5600 mm, provozní tlak 64 atm
Vítkovice – železárny a strojírny Klementa Gottwalda, Ostrava, ČSSR
Kondenzační turbína K 4,3
První brněnská strojírna, Brno, ČSSR
Turboelektrický pohon městského autobusu
Výzkumný a vývojový ústav elektrických strojů točivých, Brno a NAMI, Moskva, SSSR
Rotor rozběhového asynchronního motoru 2 N 7673 S/32
Elektrotechnický závod Škoda, Plzeň, ČSSR
Trakční motor TE 023
ČKD Praha, ČSSR
Systém elektrické požární signalizace
Tesla Liberec, ČSSR
Digitální stroboskop TR 5555/OE 721
OMSZOV – Lékařské přístroje, Budapešť, MLR
Typová řada horkovzdušných sterilizátorů
Chirana – Výzkumný ústav zdravotnické techniky, Brno, ČSSR
Soubor implantabilních kardiostimulátorů
Tesla Valašské Meziříčí a Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, ČSSR
Angioskop
Siemens – Elama, Erlangen, NSR
Ultrazvukový diagnostický přístroj PHO
Sonic Searle Radiographica, Illinois, USA
Vyhodnocovací zařízení pro cvičení CASE
Marquette Electronics, New Jersey, USA
Tomografický systém CT/T
Generel Equipment Medical, Liege, Belgie
14“ BV rentgenový zesilovač
NV Philips, Eindhoven, Holandsko
Hydraulické lopatové rypadlo DH 611
Uničovské strojírny, Uničov, ČSSR
Turbovrtulový dopravní letoun L 410 M Turbolet
LET, Uherské Hradiště a Výzkumný a zkušební letecký ústav, Praha, ČSSR
Zapalovací svíčky Pal-Super
Jiskra Tábor, ČSSR
Speciální malolitrážní terénní automobil Lada 2121
Volžský automobilový závod, SSSR
Lesní kolový tahač LKT 120 A
ZTS, Martin, ČSSR
Šestiřádkový jednotič cukrovky 6 JECZ
Agrostroj Jičín, ČSSR
Závěsný vysokotlaký sběrací lis Z 224
Agromet, Lublin, PLR
Svahový kombajn Gloria CP 12
UTB, Bukurešť, RSR
Lis na sena Hesston
Hesston SA Coex, Francie

1979 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Konzolová frézka s příčně posuvným vřeteníkem FGSV-50
TOS Kuřim ČSSR
Speciální hrotová bruska pro broušení dlouhých tvarových obrobků BHE 001
TOS Hostivař ČSSR
Linka na česání chmele
Agrostroj, Prostějov a Výzkumný ústav zemědělských strojů, Praha ČSSR
Nosič univerzální na stroje pro pěstování cukrovky samojízdný NUCS
Agrostroj, Jičín a Výzkumný ústav zemědělských strojů, Praha ČSSR
Fekální traktorový návěs
Závody ťažkého strojárstva, Bratislava a Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha a Výzkumný ústav zemědělských strojů, Praha, ČSSR
Důlní úzkorozchodná lokomotiva DH 30 D
Závody ťažkého strojárstva, Martin, ČSSR
Stejnosměrný rychlovypínač N1B7E3
MEZ, Postřelmov a Výzkumný ústav silnoproudé elektrotechniky, Praha – Běchovice, ČSSR
Polovodičové měniče – systém ČKD 2000
ČKD, závod Polovodiče, Praha, ČSSR
Parní turbína na vstupní sytou páru 220 MW
Škoda, Plzeň, závod Energetické strojírenství a Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů, Praha – Běchovice a Ústav termomechaniky ČSAV, Praha, ČSSR
Střednětlaká expansní turbína EXT 408-S-30-6
První brněnská strojírna ZKG, Brno, ČSSR
Řada kulových kohoutů Js 500, Js 400, Js 300
Sigma, Dolní Benešov, ČSSR
Sezónní přemístitelná stanice 100/100
Sigma, Olomouc, ČSSR
Průběžný ždímací stroj Cyklopress
Strojosvit, Krnov, ČSSR
Dvouválcový dvousystémový automat na výrobu ponožkového zboží – DERA
Elitex, Třebíč, ČSSR
Primární pec parního reformingu
Královopolská strojírna, Brno, ČSSR
Bezodpadová kontinuální EK mořírna měděných drátů
Kovofiniš, Ledeč nad Sázavou, ČSSR
Postupový automat TP 630/9/40
Žďárské strojírny, Žďár nad Sázavou, ČSSR
Protlačovna trub
Vítkovice – železárny a strojírny KG, Ostrava, ČSSR
Horizontální vícesekcový elektrický odlučovač Družba
Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení, Milevsko, ČSSR
Vibrační válec VV 200
Závody těžkého strojírenství Stavostroj, Nové Město nad Metují, ČSSR
Dvojitý lis PE 2-U-315 FS
VEB Kombinat Umformtechnik Herbert Wernke, Erfurt, NDR
Pluh B 550 se zařízením pro přípravu seťového lože B 60L
VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen Betrieb Bodenbearbeitungsgerate, Lipsko, NDR
Multispektrální projektor MSP 4
VEB Carl Zeiss Jena, NDR
Digitální měřič prašnosti
Smolenský závod Izmeritěl, Smolensk, SSSR
Sklizňový kombajn KSK 100
Gomselmaš, Moskva, SSSR
Souřadnicový elektroerozivní obráběcí stroj 4 D 722 AF1
Kaunasský závod obráběcích strojů F. E. Dzeržinského, SSSR
Zkušební generátor TR 0755/Q0 97
Hiradástechnika Budapešť, MLR
Automatický testovací systém pro barevnou televizi MST 10 OTVC
Unitra – Unima, Varšava, PLR
Plošinový vozík akumulátorový EP 011.2-3000
Dunav – Lom, BLR
Koordinátová vyvrtávačka SIP-600
SIP – Société Genevoise d´Instruments de Physique, Ženeva, Švýcarsko
Víceúčelové rypadlo Menzi Muck EH-T2
Ernst Menzi AG, Widnau, Švýcarsko
Automatický scintilační počítač tekutiny – TRI, CARI, 460 C
Packard Instrument Co., Dovners Grove, USA
Spektrometr s rychlým snímáním
Tracor Northern Inc., Middleton, USA
Sušárny na dřevo
Dr. Viktor Vanicek GmbH, Vídeň, Rakousko
Tahač Ford Transcontinental
Ford of Europe Incorporated, Brentwood, Velká Británie
Přístroj pro analýzu vodíku ve vydechovaném vzduchu
Hoogstraat/Hoek – Loos B.V., Holandsko
Dvanáctiřádkový secí stroj – Aeromat S 12
Karl Becker GmbH, Maschinenfabrik, Oberweser, NSR
Důlní válcový kombajn EW-170-L
Gegr. Eickhoff, Maschinenfabrik u Eisengiesserei, Bochum, NSR
Elektrodynamická vyvažovačka RJOG
Carl Schenk AG, Darmstadt, NSR
Samojízdný postřikovač – poprašovač SE-4X.80.2000
Atomizzatore Tifone S.N.C., Cassana, Itálie
Pohyblivé bednění
Outinord, St. Amand, Francie

1980 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Postupový tvářecí automat na hotové šrouby TDZR 8
Továrny strojírenské techniky, Šmeralovy závody, Brno a Výzkumný ústav tvářecích strojů a technologie tváření, Brno, ČSSR
Bruska na vnitřní broušení BDL 50 A
České závody motocyklové, Strakonice a Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky, Praha, ČSSR
Rovnačka na profily RP 50-100/9
Žďárské strojírny a slévárny, Žďár nad Sázavou, ČSSR
Rotační diskový absorbér RDA
Závody Vítězného , Hradec Králové a VÚCHZ Brno, ČSSR
Přibíjecí stroj podpatků univerzální č. 04352/P1
TST koncernový podnik, Závody přesného strojírenství, Gottwaldov, ČSSR
Programový šicí stroj Singer Klasse 4000 – 1 Centurion
The Singer Company, Elisabeth, New Jersey, USA
Mercerizační stroj MM-Co
Jaeggli Maschinenfabrik, Winterthur, Švýcarsko
Abecedně-číselná bezkontaktní klávesnice elektronická Consul 259.11
Zbrojovka Brno a Tesla, Rožnov, ČSSR
Kreslicí pera Marsmatic 700
Staedtler Mars, Norimberk, NSR
Kamera repromaster RPS 2024 Automatic
Agfa Gevaert, Martsel, Belgie
Vysokotlaké pětiplunžrové čerpadlo typ Sigma 80 – PAH 5
Sigma, Hranice a Sigma, Výzkumný ústav, Olomouc, ČSSR
Jednomístné pracoviště pro přípravu dat na pružných discích Consul 2712/EC 9112
Zbrojovka, Brno, ČSSR
Řada rotačních vodokružných vývěv SZO
Sigma, Závadka nad Hronom a Sigma, Výzkumný ústav, Olomouc, ČSSR
Řada dvouvzpěrných čelisťových drtičů DCD
VHJ ČKD Praha, Přerovské strojírny, Přerov, ČSSR
Francisova reversní turbína FR 15/DS
ČKD Blansko, závod J. Dimitrova, Blansko a Výzkumný ústav Závodů energetického strojírenství Brno, pracoviště Blansko, ČSSR
Energetický reaktor typ VVER – 440
Rozrabotčík OKB Gidropress, SSSR a Škoda, Plzeň, ČSSR
Čištění odpadních plynů suchým způsobem
A/S Niro Atomizer, Seborg, Dánsko
Universální informační měřicí systém Tesla IMS-2
Tesla Brno, ČSSR
Automatizovaný systém měření točivých strojů ASM-TS
Závody průmyslové automatizace Čakovice, Praha a Výzkumný ústav matematických strojů, Praha, Tesla, Praha, ČVUT Fakulta elektrotechnická, Praha, VUT Brno, Fakulta elektrotechnická, ČSSR
Rozhlasový středovlnný vysílač SRV 5
Tesla Hloubětín, Praha, ČSSR
Automatický regulátor vlhkosti DN Sz-8
Agroelektro Szilas, Maďarsko
Řada analyzátorů signálu TR – 4910/EMG 55140
EMG Budapešť, Maďarsko
Studiový gramofonový přehrávač Revox B 795
Willi Studer, Elektronische Apparate, Regensdorf, Švýcarsko
Přenosný osciloskop SC 110
Sinclair Electronics Limited, Huntingdon, Velká Británie
Ultrazvukový přístroj SKI-76
Smith Kline Instrument, Hertfordshire, Velká Británie
Univerzální nakladač kloubový UNK 320
Závody ťažkého strojárstva, Detva a ZŤS výskumno vývojový závod, Zvolen, ČSSR
Kolový nakladač Caterpillar 980 C
Caterpullar Tractor, Peoria, USA
Automobilní jeřáb AD 20 s čtyřdílným teleskopickým výložníkem
ČKD Praha, závod ŠZ Slaný, ČSSR
Trolejbus 14 Tr
Škoda Plzeň, závod Ostrov, ČSSR
Kolový nakladač VA 99
Voest-Alpine, Werk Zelweg, Rakousko
Zemní raketa Grundomat, Tracto-Technik
Paul Schmidt, Maschinenfabrik, Lennenstadt, NSR
Letový simulátor TL-410 UVP
Rudý Letov, Praha Letňany, ČSSR
Tvarový světlomet VAZ 2105
Autopal, Nový Jičín, ČSSR
Tahač Kamaz 53 212
Kamskoje objediděnije po proizvodstvu bolšegruznych avtomobilej, SSSR
Terénní vůz ARO 10, I. M. Muscel
Maschinenbetrieb Muscel, Rumunsko
Autojeřáb typu Hydros T 401
Kombinat Urzsazeň Mechanicznych Bumar-Labedy Gliwice, Polsko
Skladový vysokozdvižný vozík BT OPT 1000
AB Bygg-och Transportekonomi, Mjoelby, Švédsko
Traktor Zetor 7045
Zetor Brno a Výzkumný ústav traktorů Zetor Brno, ČSSR
Žací řádkovač E 301/B s obracečem E 318
VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen, Neustadt in Sachsen, NDR
Svinovací lis Round BSvinovaler 5540
Hesston S.A., Coex, Francie

1981 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj Škoda W 200 HB – CNC
Obráběcí stroje Škoda, Plzeň, ČSSR
Soustružnický sklíčidlový poloautomat SPS 35 NC-1
Tesla Kolín, ČSSR
Válcovací stolice Kvarto 3100
Vítkovice – železárny a strojírny Klementa Gottwalda, Ostrava, ČSSR
Vulkanizační lis autoplášťů, typ 1 VL 60 – 180 – 120
Rotava, Škoda Plzeň, ČSSR
Štípací pásový univerzální stroj 06 144/Pi
Závody přesného strojírenství, TST Gottwaldov, ČSSR
Abecedně číslicová řádková tiskárna EC 70 39
Závody průmyslové automatizace, Praha, ČSSR
Řada axiálních ventilátorů typu APL 4500, 6000 a 8000
Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení, Milevsko, ČSSR
Důlní hydraulický agregát HA 80/320
Sigma, Hranice, ČSSR
Řada asynchronních motůrů typu 2N 4 355/6000 V
Závody silnoproudé elektrotechniky, MEZ Brno, ČSSR
Výkonové polovodičové součástky – tyristory – typu SFT a GATT
ČKD Polovodiče, Praha, ČSSR
Stroj na kladení plošných drátových spojů
Aritma, Praha, ČSSR
Zvukové režisérské pracoviště Tesla ESR 2808
Tesla – Elektroakustika Bratislava, ČSSR
Polarografický analyzátor PA 3
Tesla – Měřicí a laboratorní přístroje, Brno, ČSSR
Šestikanálový elektrokardiograf Chirastar 60
Chirana, Stará Turá, ČSSR
Univerzální čelní nakladač UNC 60
Závody těžkého strojírenství, Detva, ČSSR
Čtyřnápravový kotlový vůz řady Zagkks, typ 9-347,0
Vagónka, Studénka, ČSSR
Boční vysokozdvižný vozík YB 50 A
Transporta, Chrudim, ČSSR
Výdejní automat Adast ADAMAT 1131, typ 8051.31 SOP
Adamovské strojírny, Adamov, ČSSR
Meziměstský linkový autobus C 734
Karosa, Vysoké Mýto, ČSSR
Letecký turbovrtulový motor Walter M 601 B
Motorlet, Praha, ČSSR
Šestiřádkový samojízdný ořezávač cukrovky SC1 – 031
Agrostroj, Jičín, ČSSR
Bruska naplocho ZE7 II B
Oršanskij stankostrojirelnyj závod Krasnyj Borec, SSSR
Hydraulické tabulové nůžky VS 255/4 s numerickým řízením
SAFAN Machine Fabriek, Holandsko
Numericky řízený dlouhotočný soustružnický automat TAREX Citizen F-25
Citizen Watch Company, Machine Tools, Japonsko
Překládací robot s hydraulickým pohonem
Simmering – Graz – Pauker AG, Wien, Rakousko
Vrtná souprava typu SKB-5
Barnsulskij závod geologorazvedačnogo oborudovanija, Barnaul, SSSR
Útkový zásobník a podavač přízí TMT 80
Technomatex S.A., Bedano, Švýcarsko
Barvicí aparát T-jet 140/400, Serie II
Thies Coesfeld, SRN a Spojené ocelárny Poldi SONP, Kladno, ČSSR
Automatický šicí stroj UAN 2531
NECCHI S.p.A., Pavia, Itálie
Popisovací stroj výkresů Rotring NC scriber
Rotring-technik GmbH, Hamburg, SRN
Analyzátor logických stavů TR-9588
Elektronikus mérokészulékek, Gyára, Budapest, MLR Dvousouřadnicový měřicí přístroj ZKM 05-250 DP VEB Carl Zeiss, Jena, NDR
Zařízení pro lokální najiskřování ELFA-512
DSO Metalchim NPP Elektronenbearbeitung der Werkstoffe, Sofia, BLR
Přenosný osciloskop Tektronix 2336
Tektronix Inc., Beaverton, Oregon, USA
Systém pro analýzu signálů v reálném čase IN 110
Intertechnique, Plaisir, Francie
Aminokyselinový analyzátor Chromaspek
Rank Hilger, Westwood, Margate, Velká Británie
Rota kamera pro fotonověemisní počítačovou tomografii
Siemens Gammasonics B.V., Uithoorn, Holandsko
Laboratorní optický pyrometr LOP-72
Charkovsij opytnyj závod Pribor, Charkov, SSSR
Hydraulické pásové rypadlo S 1202
Heavy Equipment Works Progresul, Braila, Rumunsko
Pásové dozer Caterpillar typ D9L
Caterpillar Tractor, Peoria, USA
Kovové hydraulické rypadlo BROYT X50
Broyt AS, Bryne, Norsko
Kolový nakladač Volvo BM 4300
Volvo AB, Eskilstuna, Švédsko
Vibrační válec Bomag typ BW 100 AD
Koehring GmbH, Bomag Division, Boppadr/Rein, SRN
Pásový traktor DT-75MV-RS4
Volgogradskij traktornyj závod imeni F.E.Dzeržinskogo, Volgograd, SSSR
Vysokotlaký lis K 454
Kombinat Fortschritt Landmaschinen, VEB Erntemaschinen, Neustadt, NDR
msv bvv

1982 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Obráběcí centrum MCFH 32
Závody přesného strojírenství, Gottwaldov, ČSSR
Univerzální nástrojářská frézka FNGJ 32
TOS Čelákovice, závod Žebrák, ČSSR
Stolová frézka svislá s automatickou výměnou nástrojů FCQV 63 NC
TOS Kuřim, ČSSR
Automatizovaná integrovaná válcovací trať T 700
Vítkovice – Žďárské strojírny a slévárny, Žďár nad Sázavou, ČSSR
Vulkanizační lis na výrobu dopravních pásů
Vítkovice – Železárny a strojírny Klementa Gottwalda, Ostrava, ČSSR
Surovinová mlýnice s mlýnem o průměru 4,4 x 12 m
Přerovské strojírny, Přerov, ČSSR
Fermentor 800 m3 na výrobu krmných bílkovin
Závody Vítězného února, Hradec Králové, ČSSR
Vulkanizační lis obuvi 101082 P 1
Závody přesného strojírenství, Gottwaldov, ČSSR
Podávací hlava ZKP 100
Zbrojovka, Vsetín, ČSSR
Automatizovaná závlahová čerpací stanice řízená mikroprocesorem
Sigma, Lutín, ČSSR
Bloková modulová přečerpávací stanice, typ BMPNS 12,5
Vagónka, Poprad, ČSSR
Kulový kohout Js 1000 a Jt 80 pro plynovody s hydropneumatickým ovládáním
Sigma, Dolní Benešov, ČSSR
Vysokonapěťový rozváděč, typ RM 346
Elektrotechnické závody Julia Fučíka, Brno, ČSSR
Interaktivní grafický systém
Závody průmyslové automatizace, Praha, ČSSR
Souprava letištních radiolokátorů RPL – 1
Tesla, Pardubice, ČSSR
Pracoviště elektronové litografie Tesla
Tesla, Brno, ČSSR
Kryochirurgický přístroj KCH 3 A/B
Chirana, Brno, ČSSR
Dialyzační monitor Chiradis A
Chirana, Stará Turá, ČSSR
Elektrická posunovací lokomotiva, typ 78 E s pulsní tyristorovou regulací
Škoda, Plzeň, ČSSR
Automobilový jeřáb AD 28
Švermovy závody, Slané, ČSSR
Sklápěcí nákladní automobil T 815
Tatra, Kopřivnice, ČSSR
Tahač návěsů Škoda Liaz 100.55
Liberecké automobilové závody, Jablonec nad Nisou, ČSSR
Lesní kolový tahač, typ LKT 81
Závody těžkého strojírenství, Martin, závod Trstené, ČSSR
Vstřikovací souprava velikosti M.e
Motorpal Jihlava, ČSSR
Soustruh s číslicově ovládaným NC systémem typ 16K20T1
Moskovskij Stankostroitelnyj závod Krasnyj proletarij imeni A.I. Efremova, SSSR
Pouzdrový a hrotový soustruh DS 3/CNC 600
VEB Werkzeugmaschinenkombinat 7. Oktober, Berlin a VEB Grossdrehmaschinenbau 8. Mai, Karl-Marx-Stadt, NDR
Lis pro tváření zastudena T 200
H. Schmid Feinaschneidtechnik/Taumeltechnik, Rapperswil, Švýcarsko
Univerzální lis PWS 600 CNC
Braecker AG Maschinenfabrik, Pfaeffikon, Švýcarsko
Univerzální nástrojářská bruska Helitronic 50 NC/CIP 4 volně programovatelná
Montanwerke Walter, Tuebingen, NSR
CNC – plasmový lis Trumatic 300 PK
Trumf Maschinenfabrik Stuttgart, Ditzingen, NSR
Alpine-Miner AM 75
Voest-Alpine AG, Maschinenfabrik, Zeltweg, Rakousko
Kruhový pletací stroj SYC
Jumberca S.A., Badalona, Španělsko
Grafický počítačový systém Grafici
GIXI, Morangis, Francie
Vysokorychlostní zrcadlová kamera zsh-i
Gosstandart, Moskva, SSSR
Elektronově optická pikosekundová kamera Agat
Gosstandart, Moskva, SSSR
Komparátor impulsního výkonu ve vlnovodech MI-3
Minskij opytnyj závod Etalon, Minsk, SSSR
Univerzální mikroprocesorový vývojový systém
KFKI Zentrales Physikalisches Forschungeinstitut, Budapešť, MLR
Modem pro optickou komunikaci Fellas 2500
Computer Factory, Bukurešť, Rumunsko
FU 9000 atomový absorpční spektrofotometr
Pye Unicam, Cambridge, Velká Británie
ECON bezokénková Si /Li/ detekční jednotka
Edax International, Prairie View, USA
Hydraulický univerzální bagr UB 1232-1
VEB Schwermaschinenbau NOBAS, Nordhausen, NDR
Čerpadlo na beton Putzmeister typ BF 1405HD na podvozku Tatra T 148
Putzmeister Werk Maschinenfabrik, Filderstadt, NSR a Strojstav, Bratislava, ČSSR
Zařízení pro obnovy tratí Matisa P-811 S
Matisa Matériel Industriel , Crissier, Švýcarsko
Samohybný akumulátorový dávkovací vůz krmiva KSA-5b
MZ Pervyj maj, Popskij Trymbeš, BLR
Reform Metrac 2002
Reformwerke Bauer & Co., Wels, Rakousko
msv bvv
msv bvv
msv bvv

1983 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Soustružnické obráběcí centrum MCSY 50 A
Továrny strojírenské techniky, Kovosvit, Sezimovo Ústí, ČSSR
Formátovací pila model DMGA 35
Reszelski Zaklad Przemyslu Maszynowego Lesnictwa, Reszel, PLR
Víceúčelový vrtací, vyvrtávací a frézovací obráběcí stroj model 2254 VMF
Oděský závod přesných obráběcích strojů XXV. Sjezdu KS SSSR, Oděsa, SSSR
Kotoučová pila s nakláněcí osou typ FCT-I
Intreprinderea Mecanica Roman, RSR
Profilová bruska k broušení kulových drah na souběžných kloubech GS 100-GK-G/N
Kapp & Co., Werkzeugmaschinenfabrik, Coburg, NSR
Přenosný ukosovač pro přípravu svarových ploch TKF 1525
Trumpf GmbH + Co., Stuttgart, NSR
Automatická bruska na frézy FSAJ 50/2
Erwin Junker, Maschinenfabrik, Nordach, NSR
Dvouvřetenové soustružnické centrum pro tyčovou a pouzdrovou práci Transtar TAR-B-6O CNC
Tarex Machines S.A., Ženeva, Švýcarsko
Předválková válcovací trať 1250
Vítkovice, Železárny a strojírny Kl. Gottwalda, Ostrava, ČSSR
Letmé nůžky na profily 320 kN
Vítkovice, Železárny a strojírny Kl. Gottwalda, Ostrava, ČSSR
Univerzální hladící trať 630
Škoda, Plzeň, ČSSR
Odpařovací stanice pro zahušťování kvasničného mléka – výroba krmných bílkovin
Závody Vítězného února, Hradec Králové a Výzkumný ústav chemických zařízení, Brno, ČSSR
Dvouplášťový zásobník plynu
Sattler Textilwerke OHG, Graz, Rakousko
Punčochový pletací automat ANGE-4
Elitex, Třebíč, ČSSR
Twinstar – Systém
Maschinenfabrik Herbert Kannegiesser, Vlotho, NSR
Průmyslový šicí stroj Pfaff – Sensewmat
Pfaff Industriemaschinen, Kaiserslautern, NSR
Kopírovací stroj Rank Xerox 1075
Rank Xerox Limited, Londýn, Velká Británie
Kopírovací stroj Minolta EP 450 Z
Minolta Camera, Osaka, Japonsko
Stroj na skládání papíru Faltex
Faltex AG, Graphische Maschinen, Wohlen, Švýcarsko
Distribuovaný mnohopočítačový systém SM 53/10 s univerzálním aplikačním programovým vybavením Modus a malá magnetická páska MMP 45
Závody výpočetní techniky, Bánská Bystrica, Kancelářské stroje, Praha, Závody průmyslové, automatizace, Prešov, Výzkumný ústav výpočetní techniky, Žilina, ČSSR
Programovatelný grafický počítač typ 777
Werk fuer Elektronische Messgaraete, EMG, Budapešť, MLR
Kalová samonasávací čerpadla typové řady NFM
Sigma Závadka nad Hronom a Sigma Výzkumný ústav, Olomouc, ČSSR
Typová řada klimatizačních jednotek KPA a SPB 800
Kombinát na výrobu chladicí techniky Anton Ivanov, Sofia, BLR a Liberecké vzduchotechnické závody, Liberec, ČSSR
Spojovací pouzdro SKF
SKF Mekanprodukter AB, Katrineholm, Švédsko
Vysokotlaké napájecí čerpadlo 300 KHS – 314-18
Sigma Lutín, Sigma Výzkumný ústav, Olomouc, Státní výzkumný ústav stavby strojů, Běchovice u Prahy, Státní výzkumný ústav materiálu, Praha, ČSSR
Parní kondenzační turbína P 32-15/10/4,1
První brněnská strojírna, Brno, ČSSR
Bezpotenciálové polovodičové moduly
ČKD Praha, závod Polovodiče, Praha, ČSSR
Elektrické zdrojové soustrojí HC 340
ČKD Praha, závod Hořovice, Výzkumný ústav ČKD Praha, ČSSR
Řada 3B synchronních motorů čtyřpólových
ČKD Praha, závod ČKD Elektrotechnika, Praha, ČSSR
Řada tyristorových pohonů Mezomatic – K
ZSE Praha, MEZ Brno, TST Výzkumný ústav obráběcích strojů a obrábění, Praha, ČSSR
Dvoumotorový elevátorový skrejpr SME 130
Závody těžkého strojírenství Stavostroj, Nové Město nad Metují a Výzkumný ústav stavebních a zemních strojů, Brno, ČSSR
Buldozer typ TD-25E
Industriekombinat Huta Stalowa Wola, Stalowa Wola, Polsko
Návěsový tahač Tatra 815 NTH 6x6.1
Tatra Kopřivnice, Výzkumný ústav motorových vozidel Praha, Brandýské strojírny a slévárny, Brandýs nad Labem, ČSSR
Výcvikový a sportovní letoun Z 142
Moravan, Otrokovice, ČSSR
Zemědělský traktor Zetor 7245 a Zetor 7245 Horalsystem
Agrozet Zetor, Brno a Výzkumný ústav traktorů, Brno, ČSSR
Sklízecí mlátička E 514
Kombinat Fortschritt Landmaschinen VEB Erntemaschinen, Singwitz, NDR
Řetěz Triraker pro motorové pily
Townsend Saw Chain Company, Columbia, South Carolina, USA
Řada klešťových přístrojů s číslicovou indikací typu PK 310, PK 320, PK 330, PK 350
Metra Blansko, ČSSR
Multiprocesorový testovací systém MTS 10
Závody výpočetní techniky, Banská Bystrica a Tesla, Piešťany, ČSSR
Televizní měřicí zařízení TMZ 81
Tesla Praha a Výzkumný ústav rozhlasu a televize, Praha, ČSSR
Elektronický účastnický registr telefonního systému ATSK-U
Tesla Karlín, ČSSR, LONIIS výzkumný ústav ministerstva spojů SSSR, Fernmeldewerk, Arnstadt, NDR, Stern-Radio Rochlitz, NDR
Spektrální fotometr Specord M 40
VEB Carl Zeiss Jena, Jena, NDR
Programovatelný horizontální navíjecí stroj
Micafil AG, Zurich, Švýcarsko
Stomatologický komplet systém Ergostar 90
Chirana, Stará Turá, ČSSR
Rentgenový analyzátor BARS-3
Leningradskoje naučno-proizvodstvennoje objedinenije Burevestnik, Leningrad, SSSR
Hmotový spektrometr MSCH-6
Závod elektronnych mikroskopov, Suny, SSSR
msv bvv

1984 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Volně programovatelný modulární systém k binárnímu řízení strojů a technologických procesů malého a středního rozsahu NS 905
Tesla Kolín, ČSSR
Elektrická dvouproudová lokomotiva 69 E
Škoda Plzeň, ČSSR
Lyofilizační zařízení LZ 45.2 na sušení krevní plazmy i jiných biologických preparátů ve zmrazeném stavu sublimací ve vakuu
Frigera Kolín, ČSSR
Závislá nadproudová ochrana asynchronních elektromotorů velkých výkonů Alox M 200
Závody průmyslové automatizace Trutnov, ČSSR
Parní kondenzační turbína K 4,3 – N 1
První brněnská strojírna Brno, ČSSR
Pojízdný mísič na 300 t surového železa
Vítkovice – Železárny a strojírny Klementa Gottwalda Ostrava, ČSSR
Soustružnický bezkřivkový automat SAB, řady 32/40/60 na výrobu tvarově složitých součástí z tyčí
TST – Kovosvit Sezimovo Ústí, ČSSR
Zařízení na iontovou nitridaci ve vakuu
ZSE – Závody elektrotepelných zařízení Praha, závod Rychnov u Jablonce nad Nisou, ČSSR
Automatizovaný zdroj tlakového média (20 MPa) pro pohon hlavních pístových čerpadel umístěných v hlubinných vrtech (2000 m)
Sigma Hranice, ČSSR
msv bvv

1985 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Konzolová frézka FGS 50 CNC s manipulátorem MSS 63
TST – TOS Kuřim, ČSSR
Robotizované centrum na výrobu tvarovek s lisem CYT 630
Vítkovice – Žďárské strojírny a slévárny Žďár nad Sázavou, ČSSR
Konzolová nástrojářská frézka FNG 32 NC
TST – TOS Čelákovice, závod v Žebráku, ČSSR
Drásací stroj napnuté záložky 04373 P 1
TST – Závody přesného strojírenství Gottwaldov, ČSSR
Elektrostatická řádková grafická tiskárna EC 7140
ZPA Košíře, závod Jinonice, ČSSR
Elektronické bezkontaktní alfanumerické klávesnice Consul 262.3 a Consul 262.4
Zbrojovka Brno, ČSSR
Ochranný systém energetických bloků S.O.S.
Výstavba elektráren Škoda Praha, ČSSR
Filtrační zařízení ZFA
Vzduchotechnika Nové Město nad Váhom, ČSSR
Vznětový motor ČKD typ 6 – 27,5 B 8
ČKD Praha, závod Hradec Králové, ČSSR
Ucelený soubor armatur pro jaderné elektrárny
Sigma Praha – Modřany, ČSSR
Typová řada harmonických převodovek ZTS
Výzkumný a vývojový ústav Zvolen, ČSSR
Turbosoustrojí s parní kondenzační turbínou Škoda 500 MW
Škoda, Závod energetické strojírenství Plzeň, ČSSR
Řada tyristorových pohonů Mezomatic V pro vřetena numericky řízených obráběcích strojů
ZSE – MEZ Brno a ZSE – MEZ Vsetín, ČSSR
Komponenty pro trakční měnírny 660 V/825 V napájecí síť městské hromadné dopravy
ČKD Praha, závod Elektrotechnika Praha, ČSSR
Korečkové rýpadlo RK 5000
Vítkovice – Železárny a strojírny Klementa Gottwalda Ostrava, ČSSR
Vstřikovací čerpadla PW.Z.i
Motorpal Jihlava, ČSSR
Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 – T 815
Karosa Vysoké Mýto, ČSSR
Zemědělský letoun Z 37 T Agro-turbo
Moravan Otrokovice, ČSSR
Traktor Zetor 7745/11
Agrozet – Zetor Brno, ČSSR
Elektronické pobočkové ústředny řady UE 10 až UE 200
Tesla Liptovský Hrádok, ČSSR Zkoušeč plošných spojů ZPS 81 Aritma Praha, ČSSR
Tester logických hybridních integrovaných obvodů KP 2518
Tesla Lanškroun, ČSSR
msv bvv
msv bvv

1986 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Polohový servomechanismus Dubax, prvky AHSP – VS 15, VS 16 a ZSK 04
ZTS – Elektrotechnický výzkumný ústav, Nová Dubnica, ČSSR
Zařízení Form Talysurf k přesné kontrole povrchových ploch a tvarů při výrobě ložisek v leteckém a automobilovém průmyslu, v nástrojárnách, při výrobě optických prvků a v metrologii
Rank Taylor Hobson, Leicester, Velká Británie
Telefonní účastnické přístroje typové řady ETA, ETA 80
Iskra, Lublaň, Jugoslávie
Angiotron CMP
Siemens, NSR
Čerpadlo podpůrného oběhu krve Jaseň 17
Aviazagransport Moskva, SSSR
Robotizované technologické pracoviště s hrotovou bruskou BHE 872 CNC a manipulátorem AM 20 TOS Hostivař, ČSSR
Průtokoměr FMD na sypké hmoty Carl Schenck, Darmstadt, NSR
Síť modulárních řídicích prostředků
Tesla Kolín, ČSSR
Moderní dvouúrovňový systém Audatec k autonomní automatizaci středně složitých procesů
Gerate und Regler Werke Wilhelm Pieck, Teltow, NDR
Technologické pracoviště SPS 2/25 NC s robotem M 10 P
TST – Závody přesného strojírenství Gottwaldov, ČSSR, Závod Rudý proletář Moskva a Mukačevský závod na obráběcí stroje S. M. Kirova, SSSR
Přebudovatelná univerzální válcovací stolice UD 930/600
Vítkovice – Žďárské strojírny a slévárny Žďár nad Sázavou, ČSSR
Samojízdný nakladač Fuchs, Fuchs Bagger
Bad Schonborn, NSR
Vysekávací hydraulický stroj Svit 06145 P12 k vysekávání svršků obuvi, rukavic a jiných dílů
Závody přesného strojírenství, Zlín, ČSSR
Číslicový řídicí systém Allen-Bradley
Allen-Bradley Rockwell, USA
Modulový řídicí systém PCD 4
Saia A.G. Murten, Švýcarsko
Brousicí centrum Juminimat 515
Erwin Junker Maschinenfabrik, Nordrach, SRN
Systém dlouhodobého sledování EKG
NewWave Holder, Hewlett Packard Company Cardiology, Oregon, USA
Ultrazvukový diagnostický systém ALT Ultra Mark 9 HDI
Advanced Technology Laboratories, Bothell, USA
Ponorné kabelové čerpadlo
Goodwin House, Hanley, Stoke on Trent, Velká Británie
Soubor technických zařízení pro práce ve výškách
Tractel Group, Luxembourg-Pulvermul, Lucembursko
msv bvv

1987 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Vulkanizační lis obuvi Svit 101082 P 22
ZPS Gottwaldov, ČSSR
Stavebnicový sací bagr SSB 500/440
ZTS České loděnice Praha a Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů Běchovice, ČSSR
Postřikovač RP 6-010
Agropodnik Gottwaldov, ČSSR
Programovatelný číslicový multimetr M1T 380
Filtrační lisy s deskami z plastů LFPP a LFAP
Přerovské strojírny, Přerov, ČSSR
Vzduchový tkací stroj Jettis 190 NFBL R2C
Zbrojovka Vsetín a Výzkumný vývojový ústav Brno, ČSSR
Komplet radiokompasu RKL 52
Tesla Kolín, ČSSR
Pracoviště pro obrábění nerotačních dílů
Škoda, závod Obráběcí stroje Plzeň, ČSSR
Souvislý řídicí systém NS 730 S
Závody průmyslové automatizace Praha a Výzkumný ústav automatizačních prostředků Praha a Výzkumný ústav obráběcích strojů a obrábění, Praha, ČSSR
Přibližovací radiolokátor RP-5G
Tesla Pardubice a Ústav pro výzkum radiotechniky Opočinek a LET Kunovice, ČSSR
msv bvv
msv bvv

1988 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Echokardiograf Sonolayer SSH-160 A
Toshiba Tokio, Japonsko
Pásové vozidlo
Leitner, Itálie
Digitální osciloskop COM 3101
Kikusui Electronics Kawasaki, Japonsko
Centrální úpravna vody pro dialyzační kliniku
Olsson Nilssons Utveckilings, Malmo, Švédsko
Automat pro kontaktování čipů integrovaných obvodů UZS.A
Elektronintorg, Moskva, SSSR
Systém pro návrh a výrobu plošných spojů ColorCam
LPKF CAD/CAM Systeme, Hannover, NSR
Lasercell TLC s vysokofrekvenčním CO2 laserem
Trumpf Maschinenfabrik Ditzingen, NSR
Inkubátor 8000 pro ošetřování kriticky nemocných a těžce nezralých novorozenců
Draegerwerk, Luebeck, NSR
Tabletovací stroj Multiprocessor MP-1
Aeromatic, Budendorf, Švýcarsko
Automat pro montáž drátových spojů integrovaných obvodů EM 4090
NPO Planar, Minsk, SSSR
I když je zřejmě záznam zlatých medailí tohoto roku neúplný, převládají v něm zahraniční výrobky s hi-tech. V té době už bylo zřejmé, že český průmysl nemůže v mnoha oborech konkurovat zahraničním výrobcům. Nákup lékařské techniky, zvláště k vyšetření koronárních nemocí, přesné osciloskopy a další technika se dovážela na ze zahraničí na MSV jen v případě, že kupec byl již znám a výrobek putoval z veletrhu k novému majiteli.
msv bvv
msv bvv

1989 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Automatický souřadnicový měřicí stroj DCC XYZ 464 B
Somet Teplice a Berox Machine Tool, Londýn, Velká Británie
Frézka nástrojová FNG 63 CNC
TOS Kuřim, ČSSR
Frézka rovinná s automatickou výměnou nástrojů, typ 6M610MF4-20
Minskoje stankostrojitelnoje proizvoditelnoje objedinenije imeni Oktjabrskoj revolucii, Minsk, SSSR
Řada pásových vážicích podavačů PPV
Přerovské strojírny, Přerov, ČSSR
Fermentor s řízeným procesem typ FS-70
CHEPOS, Královopolská strojírna, Brno, ČSSR
Pletací stroj Sabina, typ 306
Elitex, Třebíč, ČSSR
Průběžný žehlicí stroj na usně Famosa 3
Strojosvit, Krnov, ČSSR
Automatický vyrovnávač útku Directomat Quatro
Elitex, Chrastava, ČSSR
Velkoplošný kopírovací přístroj AS-5025
Ozalid Corporation a Division of Aarque Systém, Binghandon, USA
Programovatelný řídicí systém Sysmac-C-200H
Omron Tateisi Electronics, Osaka, Japonsko
Čístírna potravinářských odpadních vod Hydrovit P
Vítkovice, Železárny a strojírny Klementa Gottwalda, Ostrava, ČSSR
Oběhové teplovodní čerpadlo Star-Wilo
Wilo-Werk, Dortmund, NSR
Stavebnicové hydraulické agregáty řady HA 2
TOS Rakovník a Výzkmumný ústav obráběcích strojů a obrábění, Praha, ČSSR
Proporcionální ventil typ PVG 32
Danfoss A/S, Nordborg, Dánsko
msv bvv
msv bvv
msv bvv
msv bvv

1990 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Stolní frézka s plně automatickou výměnou nářadí FCQV 63 CNC – B
TOS Kuřim
Bruska na nářadí BNU 26 CNC
TOS Hostivař
Šestivřetenový automatický soustruh SAY 6/40 A
ZPS Zlín
Zařízení k částečnému drážkování okenních dílů FWIO-260 K
TOS Svitavy
Ultrafiltrové zařízení ULF
Kovofiniš Ledeč n.Sáz.
Velkokruhový pletací stroj Vynit
Zbrojovka Vsetín
Inteligentní měřící a ochranný systém S:O:S
Škoda Praha
Dvojvlnový letecký motor s dvouproudovým náhonem DV-2
Povážské strojárně, PožskáBystrica
Jeřáb na podvozku AD 14
ČKD Praha – Švermovy závody Slaný
Traktor Zetor 9540
Zetor Brno
Čestné uznání
Karel Vrána a Zdeněk Lavička za mluvící hodinkový kalkulátor pro nevidomé KEMPELEN 302 Miroslav Cink za malou vodní turbínu BANKI-CINK na malé výkony
První porevoluční rok na brněnském výstavišti v udělování zlatých medailí nepřinesl žádné zvláštní a nové prvky. Stále se vycházelo z nomenklatury MSV, která se často nekryla s řazením oborů v hodnocení Statistického úřadu a Ministerstva průmyslu. Avšak úroveň závěrečného ceremoniálu, na němž byly udíleny medaile byla dobrá. Proces rozdělování medailí byl obohacen možností technických časopisů udělit čestné uznání redakce výrobku vybraného pro zlaté ocenění, později výrobek vybraný alespoň do nominačních kol. Jka přibývalo časopisů, byly udělovány ceny redakcí: Technického týdeníku, MMspektrum, Technika+Trh, Automa a Hospodářských novin.
msv bvv
msv bvv

1991 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Údaje k oceněných exponátům za tento ročník nejsou bohužel dostupné. Podařilo se nám v pražském Klementinu najít pouze výtisk časopisu Strojírenská výroba, v němž byl výčet některých očekávaných trháků MSV 1991.

msv bvv

1992 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Ani následující rok se v archivech nepodařilo dohledat. Z textů vztahujících se k 34. ročníku MSV je zřejmě nejzajímavější devítistránkový elabotát o československých firmách zabývajících se obráběcími stroji. Po jubilejním 60. ročníku MSV v roce 2018 se ozvala společnost Tajmac ZPS s informací, že v ročníku 1992 získala zlatou medaili pro vertikální obráběcí centrum MCFV 100/ZPS a.s., Zlín,ČR.

msv bvv

1993 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Velkoplošná formátovací pila FI 430
Schelling+Co.
Soustružnické obráběcí centrum T 42 CNC
Hardinge Brothers, Inc., USA
Vertikální CNC soustružnický automat typu VDZ 200
Scherer – Feinbau, GmbH, BRD
Elektronické rovnací zařízení QRE 50/1500
Žďas, a.s., Žďár nad Sázavou
Vrtací a frézovací centrum MCV 32
Kovosvit, a.s., Sezimovo Ústí
Tvarovací stroj PAT TP – L Svit 02 231 P12
ZPS – SM Zlín, a.s.
Frekvenční měnič Bulletin 13305
Allen-Bradley a Rockwell International Company, Milwaukee Wisconsin, USA
CESS – systém měření a regulace spotřeby energií podniku
CESA, a.s., Pardubice
Automatický systém na osazování desek plošných spojů SM součástkami
MPI Japonsko
Pobočková telefonní ústředna Alphatel M line 4216

Alphatel s.r.o. Praha

Rentgenfluorescenční energodisperzní spektrometr BAIRD EX – 3500

BAIRD Europe, USA

Geodetický přístroj Polní stanice Nikon – serie DTM 700

Nikon corp. Japonsko

Stolní zkušební stroj Instron 5564 a bezkontaktní videoextenzometr

Alphatel s.r.o. Praha

Samojízdná sklízecí mlátička Topliner 4075 HTS s žací lištou

Deutz fahr Erntesysteme GmbH, BRD

Řada ekologických pracovních plošin
Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH, BRD
Zvláštní uznání
- Větrná elektrárna – typ EWT 315 (Energovars, s.r.o., Dobrá)
- Toscaria Drive Systém Serie Licexia – LR (Toscaria, s.r.o., Brno)
- Kolekce svítidel Quadro (Elektrosvit, a.s., Nové Zámky, SR)
- Měřicí stroj pro kontrolu parabolických ploch (AMEST – automatické měřicí stanice, Praha)
- Univerzální stavebnicová souprava pro odsávání škodlivin, typ SOS (EKO, Nové Město nad Metují)
Bohužel, k tomuto ročníku nemáme žádné fotografie.

Pokud se ve Vašem archivu nějaké nalézají, budeme velmi rádi, když nám je zašlete.

Předem děkujeme!

1994 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Konzolová frézka s příčně výsuvným vřeteníkem s jednovřetenovou hlavou svisle otočnou ve dvou rovinách FGS 63 S CNC
TOS Kuřim, ČR
Zdroj elektrických pulzů pro elektrochemii Pulzar 2000
ČKD Elektrotechnika Praha,ČR
Vertikální obráběcí centrum MCFV 100 S
ZPS a.s., Zlín,ČR
Univerzální hydraulický lis CTH 160/360
Žďas a.s., Žďár nad Sázavou, ČR
Souřadnicový přístroj pro kontrolu součástí
Amest s.r.o. Praha, ČR
Pojízdné rypadlo Massey Ferguson, MF 965
Kenilwoth, V. Británie, ČR
Regulační, uzavírací a havarijní ventily rady RV 210 – RV 215
LDM s.r.o., Česká Třebová, ČR
Hydraulické rypadlo Caterpillar 312, pásové
Caterpillar, Peoria, Illinois, USA
Soustružnické centrum SQT 16 MSY
Yamazaki Mazak, Oguchi.cho, Japonsko
Hmotnostní průtokoměr, Corimass G – Serie MFM 485 K
Krohne Messtechnik, Duisburg, Německo
msv bvv
msv bvv

1995 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Vertikální obráběcí centrum VMC 560
ZPS Zlín, ČR
Poloautomatické napínací centrum
Internationale Schuhmaschinen, Německo
Motorový vůz řady 843
Moravskoslezská vagonka, Studénka a ČKD Lokomotivka, Praha, ČR
Vodorovná vyvrtávačka desková s výsuvnou pinolou WPD 130
TOS Varnsdorf, ČR
Modulární stavebnicový systém CNC soustruhů SPU 20
Kovosvit, Sezimovo Ústí, ČR
Vrtací kladivo ponorné VKP 105
Permon, Roztoky u Křivoklátu, ČR
Linka pro přesnou granulometrii
Přerovské strojírny, Přerov, ČR
Zavzdušňovací ventil talířového typu DN 250, PN 6
ČKD Blansko, ČR
Výstředníkový lis S 250
Šmeral Brno, ČR
Měnič Unidrive – univerzální střídavý měnič
Control Techniques, Velká Británie
msv bvv
msv bvv
msv bvv

1996 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Turbodmychadlo typ 1 RLV 32 F s pohonem rychloběžným elektromotorem
ČKD Kompresory a.s. Praha
Plně elektrický vstřikovací stroj Elektra 100 S
Ferromatic Milacron Maschinenbau GmbH Malterdingen, NSR
Kogenerační zdroj s plynovou spalovanou turbinou 4 MWe
Istroenergo a.s. Levice SR
Vertikální obráběcí centrum MCV 5
Kovosvit a.s., Sezimovo Ústí
Souřadnicový měřící stroj – IMPACT
Intenational Metrology Systms Ltd. Livingston, Skotsko
Vertikální kotoučový mlýn KTM
Přerovské strojírny a.s., Přerov
Vysokorychlostní vlak ICE 2
Siemens AG, Erlangen NSR
Vysokotlaké tříplunžrové čerpadlo PAX-3-100
Sigma Pumpy Hranice s.r.o., Hranice
Obráběcí centrum s pevným stolem a posuvným stojanem FFQ 100- OR/AB
TOS Kuřim
Vodorovná vyvrtávačka WHN 110Q
TOS Varnsdorf
Servomotor Maxon A max
Interelectric AG. Sachseln Švýcarsko
Osmivřetenový soustružnický automat
SAY B/32 – ZPS a.s. Zlín
msv bvv

1997 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Multiproduktní výdejní stojan PHL, typová řady 4600 a 4700
Adast Systéme a.s., Adamov
SE 220 Varid
Atmos Chrást s.r.o. Chrást u Plzně
Soustrojí pro vytěžování zemního plynu z podzemního zásobníku
ČKD Praha Energo
Coriollsův hmotnostní průtokoměr model ELITE CMF 300
Micro Morión, Veenendaal, Holandsko
Zesilovací čerpací stanice HYDRO SYSTÉM 2000
Grundfos A/S Veenendaal, Holandsko
Rapid prototyping machina – FDM 1650
Stratasys Inc., Minneapolis USA
Třígólový jistič do 1600A BL 1600
OEZ Letohrad, s.r.o., Letohrad
Dvoustupňová rychloběžná parní protitlaková turbina STG II-R
První brněnská strojírna Velká Bíteš,a.s., Velká Bíteš
Power monitor II
Allen-Bradley, Milwaukee, USA
Modulární stavebnicový systém nízkonapěťové spínací techniky do výkonu 45 kW
Siemens AG, subdivize nízkonapěťové spínací techniky Erlangen, NSR
Konzolová numericky řízená frézka FGS 50 CNCQ
Strojlos Lipník a.s. Lipník n.B.
Tříčlánková nízkopodlažní tramvaj Škoda-Inekon typ LTM 10.08
Škoda dopravní technika, s.r.o., Plzeň
Zlatá medaile z MSV Brno 97 pro výrobek První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. – dvoustupňovou rychloběžnou parní protitlakovou turbínu STG II – R. Ocenění získala za technické řešení, které ve srovnání s podobnými stroji stejné výkonové kategorie poskytuje podstatně vyšší energetickou účinnost turbíny a lepší další užitné vlastnosti. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. je jediným výrobcem nabízejícím toto technické řešení na tuzemském trhu a řadí se mezi tři světové výrobce, které uvedené stroje vyrábějí.
Bohužel, k tomuto ročníku nemáme žádné fotografie.

Pokud se ve Vašem archivu nějaké nalézají, budeme velmi rádi, když nám je zašlete.

Předem děkujeme!

1998 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Pětivozová elektrická jednotka metra M1
konsorcium firem ČKD, ADtranz a Siemens, ČR
Šroubový kompresor s plynulou změnou otáček Cyclon 475 SR
CompAir Broom Wade, Velká Británie
Radarový snímač hladiny Apex
Fisher-Rosemount, Praha, ČR
Vstřikovací stroj pro zpracování plastů Allrounder 520 C 2000 – 675 Jubilee
Arburg, Německo
Suchá vývěva revoluční konstrukce SIHIdry
Sterling Fluid Systems CZ, ČR
Mobilní čerpací stanice Sigma 400
Sigma výzkumný a vývojový ústav, Lutín, ČR
Hydromechanický vulkanizační lis HM VL 63,5“
Škoda TD Plzeň, ČR
Pomocná energetická jednotka Safír 5F
PSB Velká Bíteš, ČR
msv bvv

1999 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Přídavné zařízení plunžrových čerpadel pro plynulou regulaci průtoku
Hydrosystem group, Olomouc, ČR
Rotor parní turbíny systému ATP
ABB Energetické systémy, Brno, ČR
Udržovací a dávkovací pec DP 630 B
DEL, Žďár nad Sázavou, ČR
Dvouzákrutový skací stroj DTS 2-18
Elitex Machinery, ČR
Zařízení na opakované plnění rozprašovačů Pentisol – 10/5000
Pentisol Ky, Jarvenpaa, Finsko
Dvoupodlažní elektrická jednotka řady 471
ČKD Vagonka Studénka a Škoda dopravní technika, Plzeň, ČR
Měřicí systém OWTS, Haefely Test
Dietikon, Švýcarsko
Řada elektrických lineárních pohonů
E. Bautz, Weiterstadt, Německo
Automatická stanice KS-220
Amest, Praha, ČR
Jednobodový klikový lis LKJP 400
ŽĎAS, Žďár nad Sázavou, ČR
Rychloběžný kuličkový šroub
Kuličkové šrouby, Kuřim, ČR
Maxon motor EC s průměrem 6 mm
Maxon Motor, Sachseln, Švýcarsko
msv bvv
msv bvv

2000 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Ventilátor přetlakový axiální vzduchotechnický, typ VPAK 630
CZY OSTAZ, Havířov – Živoříce, ČR
Vstřikovací stroj pro zpracování plastů Allrounder 63 S 2500-1300
Arburg GmbH+Co., Lossburg, Německo
Dvouzákrutový skací stroj ETS 2-22
Elitex Machinery, Kdyně, ČR
Řada stejnosměrných motorů RE-max s magnety ze vzácných hornin
Maxon motor AG, Sachseln, Švýcarsko
Integrované pohony vřeten nové generace typu LTS
VUES Brno a.s., ČR
Sinumerik Safety Integrated
Siemens AG, Norimberk, Německo
Systémový počítač SCU-001 pro letoun AE 270
Unicontrols a.s., Praha, ČR
Řídicí systém kamerového testeru automobilních palubních přístrojů
Applic s.r.o., Liberec, ČR

Oceněné exponáty veletrhu IMT

Elektroerozivní drátová řezačka Hitachi 254 Y
Hitachi Via Mechanics Ltd., Kanagawa-ken, Japonsko
Kontejnerové hydraulické nůžky na šrot CNS 400 K
ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou, ČR
Vertikální soustružnické obráběcí centrum VL-3
EMAG Maschinenfabrik GmbH, Salach, Německo
Vertikální obráběcí centrum MCV 1270
Kovosvit a.s., Sezimovo Ústí, ČR
Obráběcí centrum s posuvným portálem a výměnnými vřetenovými hlavami FRFQ 250
TOS Kuřim – OS s.r.o., Kuřim, ČR
Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj WFN 180 HS Q
TOS Varnsdorf a.s., Varnsdorf, ČR
msv bvv
msv bvv

2001 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Elektronický automatický blok ABE-1
AŽD Praha s.r.o., ČR
Kompaktní jističe MCCB: BD 250, BH 630
OEZ Letohrad s.r.o., ČR
Systém avionických modulů SAM
UNIS Brno spol. s r.o., ČR
Vysokorychlostní obráběcí centrum DEPOMILL
Trimill a.s., Zlín, ČR
Balená průmyslová parní turbína
Alstom Power s.r.o., Brno, ČR
Turbodmychadlo ATM
Ateko a.s., Hradec Králové, ČR
Frézovací a vrtací portál FVP 120 CNC
Strojírna Tyc s.r.o., Mýto, ČR
Rastrovací elektronový mikroskop VEGA TS 5130 MM
Tescan s.r.o., Brno, ČR
Dávkovací čerpadlo DME
Grundfos A/S, Bjerringbro, Dánsko
msv bvv
msv bvv

2002 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Vertikální soustruh Index V 100
Index Šerme GmbH+Co, Esslingen, Německo
Letmé dělení uzavřených profilů a trubek ALDA 32x1, 8-160
ATL a spol. s r.o. Továrna na stroje, Praha, ČR
Bezhroté brousící centrum CNC 250
CETOS a.s., Praha- Hostivař, ČR
Obráběcí centrum s posuvným stojanem a výměnnými vřetenovými hlavami FFQ 100 A – VR/A6
TOS Kuřim – OS a.s., Kuřim, ČR
Obráběcí centrum Optima
TOS Varnsdorf a.s., Varnsdorf , ČR
Obráběcí centra Turnmill 1250 – frézovací a soustružnické obráběcí centrum
Tajmac-ZPS a.s., Zlín, ČR
Produkční soustružnické poloautomaty Smarturn 120 – 160
Kovosvit MAS a.s., Sezimovo Ústí, ČR
msv bvv

2003 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Integrovaná kompresorová stanice Atlac Copco GA 315VSD s plynulou změnou výkonnosti a úpravou stlačeného vzduchu
Atlas Copco Airpower, Belgie
Endotermická lakovací a sušicí kabina HERA
Metron, Itálie
Širokopásová bruska BSM 1100 pro odjehlení, broušení a leštění
RWT, Rychnov nad Kněžnou, ČR
Vysokorychlostní vertikální obráběcí centrum Depospeed 1011
Trimill, Zlín, ČR
Nízkoemisní mikroturbínový zdroj elektrické energie (NETZ)
První brněnská strojírna Velká Bíteš, ČR
Řízení dálkové pásové dopravy v uhelném dolu Jiří
Siemens, výrobna Drásov, ABB, Elpeo Energo, Elektroprim, Koutník, ČR
Komunikační uzel TCN – Gateway
UniControls, Praha, ČR
Logo! OBA4 Logický modul nové generace
Siemens, Německo
Kombinovaný kotel na dřevo, zemní plyn, LTO nebo pelety – DC18SP
Atmos, Cankař Jaroslav a syn, Bělá pod Bezdězem, ČR
Bombardier flexity outlook 100 % nízkopodlažní tramvaj
Bombardier Transportation Austria, Vídeň, Rakousko
Parkovací a garážovací systém KOMA.SYSTEM.CZ
Koma – Ložiska, Ostrava, ČR
Komplexní systém pro monitoring kvalitativních parametrů elektřiny BK ELCOM
ELCOM, Praha, ČR
msv bvv
msv bvv
msv bvv
msv bvv

2004 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Čelní vidlicový motorový vysokozdvižný vozík G 40
ČZ Strakonice a.s., divize Auto – Desta, Strakonice, ČR
Dmychadlové agregáty řady BAH
Lubenecké továrny Svoboda a.s., Lubenec, ČR
Frekvenční řízený šroubový kompresor
IRCR Manufacturing s.r.o., Uničov, ČR
Mobilní polohovací laserový systém pro precizní navařování nástrojů a forem ACPO1
Mepac, Ing. Petřík, Třinec, ČR
Pracoviště pro automatizovanou výrobu dutých dílců z plastů, sestávající ze vstřikovacího stroje Allrounder 470 C 1500-675 a zařízení na dávkování tlakového dusíku
Arburg GmbH+CoKG, Lossburg, Německo
Řada stejnosměrných pohonů malého výkonu s bezkartáčovými motory EC MAX a řídicími jednotkami EPOS
Maxon Motor AG, Švýcarsko
Simatic ET200S FC
Siemens AG, Mnichov, Německo
Třísouřadnicový multisenzorový měřicí stroj Werth, videocheck IP 400x200x200 3D CNC
Werth Messtechnik GmbH, Giessen, Německo
Univerzální zkušební systém PROMI – PC
Prominent spol. s r.o., Kroměříž, ČR

Oceněné exponáty veletrhu IMT

Hrotová bruska EJ 30
Erwin Junker Grinding Technology Mělník Ltd., Praha, ČR
Multideco 32/6i, šestivřetenový soustružnický automat
Tornos SA , Mountier, Švýcarsko
Soustružnické vyměnitelné břitové destičky ze slinutých karbidů pro hrubování s utvařečem
OR, Pramet Tools s.r.o., Šumperk, ČR
Obráběcí centrum s posuvným stojanem po samostatném loži s výměnnými vřetenovými hlavami FUQ 150 – VR/6
TOS Kuřim – OS a.s., Kuřim, ČR
Obráběcí centrum Prima
TOS Varnsdorf a.s., Varnsdorf, ČR
MCU 2000 Speed – portálové frézovací centrum
Kovosvit MAS a.s., Sezimovo Ústí, ČR
msv bvv

2005 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

VN Měnič kmitočtu POWERFLEX 7000 s technologií „Direct-To-Drive“
Rockwell Automation Canada, Cambridge, Canada
MCU630V-5X, pěti-osé vertikální obráběcí centrum
Kovosvit MAS, a.s., Sezimovo Ústí, ČR
Stroj JUMAT 3000/50 pro CBN vnější broušení nakulato
Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH, Nordrach, Německo
Vertikální obráběcí centrum MCV1210
Tajmac-ZPS, a.s., Zlín, ČR
Vertikální obráběcí centrum TRIMILL VU 10
Trimill, a.s., Zlín, ČR
APC 620 – Nová generace průmyslových PC třídy M
Benecker+Reiner Industrie – Elektronik, Rakousko
COUTH MC 2000 SUPER FAST, mikroúderové značicí zařízení
Couth, Hernani, Španělsko
Motorová částečně nízkopodlažní souprava Regio Nova
Pars nova a.s., Šumperk, ČR
Nová dvounápravová lokomotiva řady 709-621.1
ČMKS holding, a.s., Nymburk, ČR
msv bvv
msv bvv
msv bvv
msv bvv

2006 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Soudečková ložiska pro vibrační prostředí
ZKL Brno, a.s., Brno, ČR
Pracoviště pro automatizovanou výrobu dílců z plastů technologií dvoukomponentního vstřikování
Arburg GmbH+CO.KG, Lossburg, Německo
Pásová pila PEGAS 1200x1600 GOLEM
Pegas-Gonda s.r.o., Slavkov u Brna, ČR
T-DMIS – upgrade kit pro měřicí přístroje
Topmes, měřicí stroje v.o.s., Praha, ČR
SCOPE-CHECK MB WERTH – senzor LLP + otočná optika IB40T
Werth Messtechnik GmbH, Giessen, Německo
SIMATIC Panel PC 477
Siemens AG, Mnichov, Německo
VCU01 – univerzální vozový počítač
UniControls a.s., Praha, ČR
Programovatelná řídicí jednotka EPOS-P pro řízení stejnosměrných a EC motorů
Maxon Motor AG, Sachseln, Švýcarsko
Precizní snímač tlaku pro technologické procesy XACTci
BD Senzors s.r.o., Buchlovice, ČR
Magnetický filtr MICROMAG
Eclipse Magnetics Ltd., Sheffield, Velká Británie
Vytvoření systému převodu se smíšeným ozubením IP
Research development Trans Capital, Moskva, Rusko
Systém I4Control – pro bezkontaktní ovládání technických zařízení
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT, Praha, ČR

Oceněné exponáty veletrhu IMT

Technologie TRUEMILL
Surfware Inc., Westlake Village, USA
Vertikální obráběcí centrum FMVQ 36 – DN/2K
TOS Kuřim – OS a.s., Kuřim, ČR
Vícevřetenový soustružnický automat TMZ642CNC
Tajmac-ZPS, a.s., Zlín, ČR
Stroj JUPITER 500 pro bezhroté broušení na kulato
BSH Holice, a.s., Holice, ČR
msv bvv

2007 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Teleskopický kuličkový šroub
Kuličkové šrouby Kuřim a.s., Brno, ČR
Hydraulické nůžky na šrot CNS 1100-100-CV2
ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou, ČR
Obráběcí centrum s pojízdným příčníkem FDPC250/9 CNC
Strojírna TYC s.r.o., Mýto, ČR
DMU 40 monoBLOCK
Deckel Maho Pfronten GmbH, Německo
Vertikální obráběcí centrum TRIMILL VU 2313
Trimill a.s., Zlín, ČR
Frekvenční měnič Sinamics G120D
Siemens AG, München, Německo
Telemetrický GSM batériový systém UKI 4
Soft & Control Technology s.r.o., Košice, SR
Faro Laser Scanner LS
Faro Europe GmbH+Co KG, Korntal-Münchingen, Německo
Automat pro kontrolu povrchových vad
Mesing spol. s r.o., Brno, ČR
Průmyslový videoskop IPLEX FX
Olympus Keymed Group Ltd., Essex, Anglie
msv bvv
msv bvv
msv bvv
msv bvv

2008 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

DMC 65 H duoBLOCK – CNC horizontální obráběcí centrum
Deckel Maho GmbH, Pfronten, Německo
Rotor unifikované parní turbíny typu R8 – 4,5/0,3 E
Ekol spol. s r.o., Brno, ČR
Odsávací jednotka svařovacího kouře FE 2100A s plně automatizovanými programovacími funkcemi
San Mao Technology Co. Ltd., Tchajwan
Leibinger Jet 3
Paul Leibinger GmbH+Co.KG, Německo
Soudečková ložiska New force v provedení EMH
ZKL Brno a.s., ČR
KS-551 Automatická měřící stanice pro rozměrovou a geometrickou kontrolu hřídelových součástí
Amest s.r.o., Praha, ČR
Pracoviště pro automatizovanou výrobu plastových obalů vstřikováním s využitím technologie IML
Arburg GmbH+Co.KG, Německo
Řada turbomolekulárních vývěv HiPaceTM, modely 80, 300 700
Pfeiffer Vakuum GmbH, Německo
UniDIS10 – multifunkční displej
UniControls a.s., Praha, ČR
Mechatronický diferenciální pohonný systém
VÚTS Liberec a.s., ČR
Kapacitní senzor tlaku s keramickou membránou DSK 701
BD Senzore s.r.o., Buchlovice, ČR
Bezdrátový systém přenosu signálů DX70/DX80
Banner Engineering Co., USA

Oceněné exponáty veletrhu IMT

SPEEDtec
TOS Varnsdorf a.s., Varnsdorf, ČR
Svislý soustruh POWERTURN 1600 C-M
TOS HULIN a.s., Hulín, ČR
Obráběcí centrum horizontální s pevným rámem FOQ 80-VM/26
TOS KUŘIM-OS a.s., Brno, ČR
Dlouhotočný CNC automat MANURHIN K´MX 432
TAJMAC-ZPS a.s., Zlín, ČR
msv bvv
msv bvv
msv bvv

2009 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Tramvaj Škoda FORCITY
Škoda Transportation, a.s., ČR
TR Hi 150 – točivá redukce
G-Team, a.s., ČR
Hydraulické nůžky na šrot – CNS 700 SM
Žďas, a.s., ČR
Až šokující redukce počtu zlatých medailí byla provedena po zralém úsudku vedení MSV s jasným cílem. Odměňovat jen řešení, a to bez ohledu na nomenklaturu, která jsou zcela nová a mění například dosavadní pohled na konstrukční řešení. Při hodnocení se vychází například z počtu patentových podání, inovačního potenciálu ale i úspor energie či mimořádné komerční úspěšnosti. Bohužel mnoho vystavovatelů stále odmítá toto nové pojetí, zcela obvyklé na zahraničních veletrzích, které je projevem neustálé podpory inovací. Ale vedením MSV, které dnes do hodnocení výběrové komise nezasahuje, věří, že i brněnský průmyslový veletrh se v nejbližší budoucnosti stane místem, kde firmy představují technicky převratné myšlenky.
msv bvv
msv bvv
msv bvv

2010 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Fehlmann Picomax® 825 Versa
Fehlmann AG Maschinenfabrik, Švýcarsko
Mobilní měřící stroj Romer Absolute Arm, typ 7525
Hexagon Metrology, Division Romer, Francie
Experimentální letoun VUT 001 Marabu
Vysoké učení technické v Brně, ČR
TriHyBus – trojitě hybridní vodíkový autobus
Ústav jaderného výzkumu Řež, ČR

Oceněné exponáty veletrhu IMT

Vertikální obráběcí centrum MCV 1800MULTI
Tajmac – ZPS, a.s., ČR
msv bvv
msv bvv
msv bvv

2011 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Jetty, robot pro čištění a inspekci vzduchotechnického potrubí
Neovision, s.r.o., ČR
Motocykl FGR MIDALU
FPOS a.s., ČR
Vícepalivový motor pro generátory elektrické a tepelné energie
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., ČR
SOLITON – systém dopravy a třídění abraziva
WISTA s.r.o., ČR
SoftGate – řízené otevírání jehly
INCOE International Europe, Německo
FVCT 180/2 CNC – multifunkční obráběcí 6ti-osé centrum
Strojírna Tyc, s.r.o., ČR
Pásová pila na kov KBS 1051
Kaltenbach GmbH+CO.KG, Německo
Mobilní 3D skener s bílým světlem CogniTens WLS400M
Hexagon Metrology Ltd. Cognitens Division
msv bvv
msv bvv
msv bvv

2012 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Automat na kalibraci koncových měrek
Mesing spol. s r.o., Brno, ČR
Zařízení pro výběr neorientovaných nahodile umístěných dílů z kontejneru průmyslovým robotem
Blumenbecker Prag s.r.o., Praha, ČR
Automatický systém aktivního řízení lunet pro ustavení klikových hřídelů při opracování s regulací na polohu dvěma regulovanými elektromechanicky poháněnými pistony
Vítkovice Mechanika a.s., ČR
Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC
VÚTS, a.s., Liberec, ČR
Průtlačný práškový parní kotel PG575 s granulačním ohništěm
Vítkovice Power Engineering a.s., ČR
Elektrická stacionární udržovací pec PTE Mk.II 330/09
LAC s.r.o., Rajhrad, ČR
Senzorová hlava VAST XTR gold na souřadnicovém měřicím stroji Accura II
Carl Zeiss IMT GmbH, Jena, Německo
Univerzální robotický ARBURG modul – URA modul
Arburg spol. s r.o., ČR
Drive CLiQ interface
Siemens AG, Německo
Kuličkový šroub s klecí
Kuličkové šrouby Kuřim a.s., ČR
Průmyslový videoskop IPLEX TX
Olympus Corporation Shinjuku Monolith, Japonsko
Portálové multifunkční obráběcí centrum MCV 2318
Tajmac-ZPS a.s., Zlín, ČR
Kazetový systém pro stavbu jednoduchých CNC strojů-C12, tiskárna 3D fabbster
Sintermask GmbH, Německo
msv bvv
msv bvv
msv bvv

2013 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Frézovací multifunkční pětiosé obráběcí centrum se stavebnicovou konstrukcí MCU 1100V - 5X
KOVOSVIT MAS, a.s.
Chytrý autopilot na letounu EPOS
VUT v Brně ve spolupráci s  Evektor, spol. s r.o., Kunovice
Systém pro laserové spájení kovových prášků M2 cusing
Výrobce: Concept Laser GmbH, Německo; vystavovatel: Misan s.r.o., ČR
Proudový turbínový motor TJ100S-125
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., ČR
Zařízení sekundární metalurgie VD/VOD-VIT
VÍTKOVICE HLAVY MACHINERY a.s., Ostrava, ČR
msv bvv
msv bvv
msv bvv

2014 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

rLIBS – mobilní laboratoř pro dálkovou chemickou analýzu
Středoevropský technologický institut (CEITEC) Vysokého učení technického v Brně
Dutá hřídel z ultra-vysokopevné oceli vyráběná vnitřním přetlakem plynu za tepla s integrovaným termomechanickým zpracováním
Západočeská Univerzita v Plzni, Výzkumné centrum tvářecích technologií FORTECH společně s Fraunhoferovým institutem IWU, SRN
Dotykový software pro souřadnicové měřicí stroje TouchDMIS
Výrobce: Next Metrology Software s.r.o., vystavovatel: Topmes s.r.o.
Průmyslový robot LBR iiwa
KUKA Roboter GmbH
FREEFORMER - zařízení pro výrobu funkčních plastových dílů novou patentovanou technologií AKF/APF
ARBURG GmbH + Co KG
msv bvv
msv bvv
msv bvv

2015 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

DLOUHOTOČNÝ CNC AUTOMAT MANURHIN K´MX 816 CLEVER
TAJMAC-ZPS, a.s.
FASTMIG X
Výrobce KEMPPI OY, vystavovatel ARC-H a.s.
RUDA – Robot pro hledání osob v závalech a lavinách
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
InfiniteFocusG5
Výrobce a vystavovatel Alicona Imaging GmbH
Zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky – z akladač ZPH 7,5x48
VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
msv bvv
msv bvv
msv bvv

2016 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Turbína pro zpracování odpadních plynů z vysoké pece / Blast Furnace Recovery Turbine – BPRT
Vystavovatel: Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd., výrobce: Xi'an Shaangu Power Co., Ltd., China
Multifunkční portálové obráběcí centrum MCG 1000 5XT
TAJMAC-ZPS, a.s.
Víceúčelový mobilní laserový systém pro precizní laserové navařování, svařování, gravírování a řezání
MEPAC CZ, s.r.o.
Robot KMR iiwa
KUKA Roboter
UL-39 ALBI - ultralehký letoun s dmychadlovým pohonem
LA composite, s.r.o., JIHLAVAN airplanes, s.r.o. a Fakulta strojní ČVUT v Praze
Lite Scope
Výrobce: NenoVision, s.r.o., vystavovatel: Vysoké učení technické v Brně
msv bvv
msv bvv
msv bvv

2017 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

ULS 100 RB
ŠMERAL Brno, a.s.
Linka pro výrobu lineárního kompozitního materiálu s obsahem nanovláken
Technická univerzita v Liberci
WERTH TomoScope XS
Výrobce: Werth Messtechnik GmbH, vystavovatel: Prima Bilavčík s.r.o.
Kuličkový šroub
KSK Precise Motion
ErgoPack Air 740-580
Výrobce: ErgoPack Deutschland GmbH, vystavovatel: ALTEG Bohemia s.r.o.
WeldPrint MCV 5X
KOVOSVIT MAS, a.s.
Čestné uznání: Briketovací lis iSwarf 800
výrobce a vystavovatel: BRIKLIS spol. s r.o.
msv bvv
msv bvv
msv bvv

2018 Vítězné exponáty soutěže Zlatá medaile

Studio System
Výrobce: Desktop Metal Inc., vystavovatel: MCAE Systems, s.r.o.
Válečkovací nástroj Superoll MAC
Výrobce: Sugino Machine Limited
Ready2_spray
Výrobce: KUKA AG
KRAKEN – Frézovací hlava nové generace
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní - Regionální technologický institut
Hybridní čerpací systém
Vysoké učení technické v Brně
Bezemisní miniexkavátor E19-0EE
Bosch Rexroth spol. s.r.o.
msv bvv
msv bvv
msv bvv