Copyright EXPO DATA spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena

Časopis Stavebnictví

Stavebnictví je recenzovaným odborným časopisem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Přináší komplexní informace z výstavby, představuje návrhy a realizace technicky zajímavých projektů a staveb, informuje o nových materiálech a technologiích.

ČTENÁŘI:

  • inženýři a technici činní ve výstavbě
  • architekti
  • vedoucí pracovníci projektových, stavebních a developerských společností
  • pracovníci stavebních úřadů měst, obcí a státní správy
  • studenti středních a vysokých škol stavebních oborů
  • návštěvníci konferencí, seminářů a veletrhů se stavební tematikou
  • další odborná veřejnost

NÁKLAD (auditovaný):
34 350 výtisků

PERIODICITA, ROZSAH:
měsíčník (letní a zimní dvojčíslo), 72 stran formátu A4

www.casopisstavebnictvi.cz

TOP