Copyright EXPO DATA spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena

O SPOLEČNOSTI

Stabilní, zkušená redakce & grafické studio od roku 1992.
Kvalita • nápad • vstřícnost • zkušenosti • spolehlivost • pečlivost.

CO NABÍZÍME

Odborné tištěné časopisy

Stavebnictví, Česká oční optika, Z+i ČKAIT, redakční a grafické práce, tvorba obsahu

Odborné elektronické publikace

redakční a grafické zpracování, interaktivní podoba

Grafické studio

návrhy, kreativní zpracování s citem pro detail i řemeslo a pochopením pro zákazníky

Knihy

zpracováváme s náležitou péčí a důrazem na obsah, jazykovou a stylistickou stránku a grafické zpracování

Reklama

brožury, letáčky, plakáty, bannery

Katalogy

produktové i propagační katalogy v několika jazycích (angličtina, němčina, čínština, arabština, řečtina), zajišťujeme kontrolu rodilým mluvčím

Veletržní tiskoviny

vydavatel veletržních katalogů pro Veletrhy Brno, a.s., již od roku 1992 (dlouholeté zkušenosti)

Naši redakci a grafické studio najdete v pavilonu A3 brněnského výstaviště (zastávka tramvaje č. 1 Výstaviště – hlavní vstup).

Ukázky naší práce

 
NOVINKY

Most Vysočina

Most Vysočina u velkého Meziříčí je největším ocelovým mostem na dálnici D1. Je to mimořádné inženýrské dílo, doslova chlouba tuzemského stavitelství. U příležitosti dokončení jeho rekonstrukce vyšla kniha nazvaná Most Vysočina, velké Meziříčí, dálnice D1 Praha–Brno. Jejími autory jsou Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. David Marván a doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.

NOVINKA

Most Vysočina

Most Vysočina u velkého Meziříčí je největším ocelovým mostem na dálnici D1. Je to mimořádné inženýrské dílo, doslova chlouba tuzemského stavitelství. U příležitosti dokončení jeho rekonstrukce vyšla kniha nazvaná Most Vysočina, velké Meziříčí, dálnice D1 Praha–Brno. Jejími autory jsou Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. David Marván a doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.

Kniha o 15 kapitolách obsahuje přehled projektové, průzkumné a stavební činnosti, pojednává o výrobě a montáži ocelové konstrukce i opravách mostu během 42 let jeho provozu. Detailně se zaměřuje na rekonstrukci mostu v letech 2019 až 2021. Nastíněna je v souvislostech rovněž historie mostu. Bohatá obrazová dokumentace detailně zachycuje stav prvků mostu před rekonstrukcí a po ní. Velkoformátové fotografie zachycují krásu tohoto inženýrského počinu.

Most Vysočina

Autoři:  Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. David Marván a doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.

Počet stran: 156

ISBN: 978-80-7293-287-0

REFERENCE

Napište nám

TOP