Copyright EXPO DATA spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena

časopis Z+i ČKAIT

Časopis Z+i ČKAIT vychází 6x ročně a v pravidelných rubrikách informuje své členy především o činnosti ČKAIT, změnách právních a technických předpisů a odborných zajímavostech. Nechybí ani informace o soutěžích, jako je Stavba roku či soutěž o Cenu Inženýrské komory.

Pro:
INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. a ČKAIT

Rozsah:
40 stran formátu A4

zpravy.ckait.cz

TOP