Copyright EXPO DATA spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena

Mosty/Bridges

V této dvojjazyčné publikaci jsou zachyceny konkrétní příklady mostů, jejich technické a architektonické řešení, historické i časové zařazení a jsou popsány zkušenosti s jejich realizací. Přehledné dělení na silniční mosty s dolní mostovkou a s horní mostovkou, železniční mosty s dolní mostovkou a s horní mostovkou, lávky a rekonstrukce silničních mostů. Pečlivě popsaná fotodokumentace.

Pro:
vydavatelství Ing. Antonín Pechal, CSc.

Autor:
Antonín Pechal, s autorem sestavil Zdeněk Müller

Rozsah:
274 stran

TOP