Copyright EXPO DATA spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena

Nový pavilon P

Publikace odkrývá urbanistické, architektonické i dispoziční řešení pavilonu P i zásady konstrukčního řešení moderního multifunkčního pavilonu P. Plány, vizualizace i fotografie od začátku stavby po dokončenou stavbu.

Autor:
Zdeněk Müller

Rozsah:
64 stran

TOP