Třídit podle: Směr:
 • 100 let I. chirurgické kliniky v Brně
  1919–2019

  Vznik samostatného státu umožnil o rok později založení Masarykovy univerzity v Brně. Její lékařské fakultě začala s...
 • Katalog Kili 2020/2022

  Detailně zpracovaný technický katalog výrobků s podrobným technickým popisem, fotografiemi a výkresy výrobků. Členěn...
 • Časopis Stavebnictví

  Stavebnictví je recenzovaným odborným časopisem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,...
 • Veletržní katalogy

  Od roku 1992 zpracováváme katalogy pro veletrhy konané na brněnském výstavišti. Tyto katalogy jsou dobrou pomůckou p...
 • časopis Česká oční optika

  Odborný čtvrtletník s pravidelnými rubrikami oční optika, optometrie, ortoptika, kontaktní čočky, ze života škol a z...
 • STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

  Nejlepší projekty a stavby jihomoravských stavebníků za každý rok si lze prohlédnout na stránkách www.stavbajmk.cz. ...
 • TECHNICKÉ VELETRHY

  BAUMA, CIMT, DEFEA, IDEX, ENLIT, EUROGUSS, NEWCAST: pro každý z těchto technicky zaměřených zahraničních veletrhů vy...
 • PRŮVODCE NÁVŠTĚVNÍKA

  Ke každému veletrhu na brněnském výstavišti vzniká přehledný kapesní průvodce návštěvníka do ruky s plánkem výstaviš...
 • Osobnosti stavitelství

  Pětapadesát životních příběhů osobností českého stavitelství se snaží ukázat, kdo jsou hlavní historičtí strůjci sou...
 • Energeticky soběstačné budovy

  První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností. Elektronický interaktivní ma...
 • 100 stoletých mostů

  Ikonické mosty – od monumentálních po malé, klenoucí se přes místní toky nejen na našem území, ale i v Německu, Pols...
 • 100 stoletých mostů na středověkých kupeckých cestách

  Pro: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. Autor: Petr Vlček Rozsah: 220 stran...
 • Almanach 150 let založení SIA

  Kniha zachycuje historii Českého svazu stavebních inženýrů jako pokračovatele odkazu Spolu architektů a inženýrů v k...
 • Bomby nad Brnem

  Kniha-zpráva o bombardování Brna v letech 1944 až 1945, na jejímž začátku byly dvě krabice fotografií od policisty, ...
 • Staré staré Brno

  Kniha vyšla ve dvou vydáních a je společným pohledem historika a architekta na vývoj nejstarší části města Brna. Miz...
 • Mosty/Bridges

  V této dvojjazyčné publikaci jsou zachyceny konkrétní příklady mostů, jejich technické a architektonické řešení, his...
 • Stavby Jihomoravského kraje

  Vítězné a nominované stavby soutěže Stavba roku Jihomoravského kraje v letech 2002 až 2010. Zdařilé velkoformátové f...
 • Stavbařův průvodce Evropou

  Evropský bedekr zajímavých, technicky dokonalých staveb – fotografie doplňují texty s popisem stavby i příběhem a hi...
 • časopis Z+i ČKAIT

  Časopis Z+i ČKAIT vychází 5x ročně a v pravidelných rubrikách informuje své členy především o činnosti ČKAIT, změnác...
 • 10 let Ceny Inženýrské komory

  Pro: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. a ČKAIT Deset ikonických, technicky zdařilých elegantních staveb od ocelové kon...
 • Inženýrská komora
  (významné stavby 1918–2018)

  ČKAIT vydává každé jaro ročenku, která dokumentuje umění a prestiž českých inženýrů. Vybrané stavby 1918–2018 zachyt...
 • Nový pavilon P

  Publikace odkrývá urbanistické, architektonické i dispoziční řešení pavilonu P i zásady konstrukčního řešení moderní...
 • Magazín fairherald

  Interaktivní veletržní zpravodaj fairherald...